Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επιθυμώντας να διευρύνει το πλαίσιο και το δίκτυο συνεργασιών του σε διεθνές επίπεδο προσανατολίζεται στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών δράσεων και πρωτοβουλιών με απώτερο σκοπό τη «διείσδυση» του Ιδρύματος στη διεθνή αγορά της εκπαίδευσης μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση τόσο καινοτόμων δράσεων όσο και νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης.
 
Στο πλαίσιο αυτό το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΠΘ συμμετέχει ενεργά σε μια σειρά από Ευρωπαϊκά προγράμματα  με αντικειμενικό σκοπό τη δημιουργία και ανάπτυξη τεχνογνωσίας και καινοτομίας, την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στο ευρύ φάσμα υπηρεσιών που παρέχονται.
 

Αναλυτικά τα προγράμματα και οι δράσεις στα οποία συμμετέχει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος:

ocity_logo_thumb

O-City

Orange, Creativity, Innovation & Technology

edge_thumb

EDGE

Enhancing Disabled-people Greatness and their Employability

paesic_thumb_mini

PAESIC

Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom

actife

ACTiFE

ACTiFE

art_of_maths

The art of Maths

The art of Maths

LOGO_MOM

MOM

Maternity Opportunities and Mainstreaming

waterworldfinal_BLUE-small

WATER WORLD ADVENTURE

Interactive ebook to improve the ocean literacy of kids

vet4migre

VET4MIGRE

Vet opportunities for migrants and refugees

new horizons logo

New Horizons

New Horizons

engage_project

Engage

ENGAGE

icap_project

iCAP

Early Innovation Capacity- iCAP

logo-01

YEP Project

Young Entrepreneur People to mentor long term unemployed adults

APserveImage

Total Business Plants

Innovative Integrated Training in Healing Plants Business

generativity

GENERATIVITY

Manage it!

ent

ΕΝΤ-ΝΕΤ Project

Promoting self-employment and entrepreneurship through a training network