Το πρόγραμμα “ACTIFE” είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία η οποία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ2.
 

Το πρόγραμμα στοχεύει:
 
· να εμπνεύσει όλους τους ενδιαφερόμενους στο να ακολουθήσουν εναλλακτικές μορφές επαγγελματικής αποκατάστασης που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον.
 
· να διαδώσει τα οφέλη από την ανάπτυξη εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας και καινοτόμων μεθοδολογιών για τη δημιουργία “έξυπνων”, αποτελεσματικών και χαμηλού κόστους χώρων εργασίας
 
· να αναπτύξει μια θετική στάση και αντιμετώπιση αναφορικά με τη κωδικοποίηση, την πανταχού παρούσα πληροφορική και τις επιστήμες
 
· να προωθήσει την υιοθέτηση υπεύθυνης επιχειρηματικής στάσης απέναντι στο περιβάλλον
  

Το πρόγραμμα διαρκεί δύο χρόνια (15/10/2018 – 14/10/2020) και υλοποιείται από μια εταιρική σύμπραξή που απαρτίζεται από 5 εταίρους.
 
Στην εν λόγω χρονική περίοδο θα πραγματοποιηθούν τέσσερις διακρατικές συναντήσεις στις χώρες των εταίρων της σύμπραξης.
 &nbsp
Εταίροι από Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία θα συνεργαστούν σε ένα κοινό στόχο με σκοπό την περάτωση υψηλής ποιότητας παραδοτέων.
  
Μείνετε συντονισμένοι και επωφεληθείτε από τα παραγόμενα προϊόντα του έργου ACTIFE.
 
Μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ.