Εκπαιδευτές στα προγράμματα του Κέντρου μπορούν να είναι μόνο οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ. Τον κανονισμό, τα κριτήρια και τη διαδικασία ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.ΠΘ μπορείτε να τον βρείτε εδώ

    • Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση