Εκπαιδευτές στα προγράμματα του Κέντρου μπορούν να είναι μόνο οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ. Τον κανονισμό, τα κριτήρια και τη διαδικασία ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.ΠΘ μπορείτε να τον βρείτε εδώ

  • Αν είστε μέλος ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής και ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε στο μητρώο παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

    

 

  • Αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ.” και ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε στο μητρώο παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση

    

 

  • Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση