Ακύρωση Συμμετοχής – Επιστροφή διδάκτρων

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σας σε οποιοδήποτε από τα προγράμματά μας ακολουθείται η πολιτική επιστροφής διδάκτρων όπως αυτή αναφέρεται στον οδηγό σπουδών του εκάστοτε προγράμματος και τα έξοδα της διατραπεζικής μεταφοράς του ποσού που έχει κατατεθεί βαραίνουν εσάς.