Το έργο “MOM – Maternity Opportunities and Mainstreaming” είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Erasmus + στοχεύοντας στη διαμόρφωση της μητρότητας ως μαθησιακή εμπειρία, παρέχοντας στις μητέρες επικοινωνιακές δεξιότητες που είναι εξαιρετικά χρήσιμες στο σημερινό εργατικό δυναμικό.
 

Η μητρότητα θεωρείται συχνά ως “περίοδος κρίσης” από τους εργοδότες, ως μια περίοδος επαγγελματικής αποδυνάμωσης.
 

Το έργο μας στοχεύει στην ευαισθητοποίηση αναφορικά με τις δεξιότητες που αποκτούν με φυσικό τρόπο οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της μητρότητας και επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δεξιότητες μπορούν να εξελιχθούν σε ικανότητες απασχολησιμότητας. Το έργο βασίζεται στο καινοτόμο πρόγραμμα Maam (Maternity as master) που αναπτύχθηκε από τον εταίρο Piano C, το συντονιστή του έργου MOM. Οι εταίροι του προγράμματος αφοσιώνονται στην ευαισθητοποίηση των εργοδοτών καθώς και των μητέρων, για τις πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν λόγω μητρότητας.
 

Για το σκοπό αυτό, το έργο θα αναπτύξει έξι πνευματικά προϊόντα, βάση των οποίων θα ασχοληθεί σε βάθος η σύμπραξη των εταίρων για περίοδο τριάντα έξι μηνών.
 

Μάθετε περισσότερα για το έργο και μείνετε συντονισμένοι στον ιστότοπο: