Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ENhancinG Adults key competences to promote and encouraGe effective cooperation between Education and labor marketENGAGEστοχεύει στην υποστήριξη των νέων άνω των 29 ετών με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, ώστε να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Μέσω του προγράμματος, οι νέοι με περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες, θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα δελεαστικό συνδυασμό ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και ομαδικότητα, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή τους ένταξη σε μια ανταγωνιστική και απαιτητική αγορά εργασίας.

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2017 στην Λευκωσία, όπου μετά από εκτενή συζήτηση και προτάσεις, σχεδιάστηκε η πορεία των επόμενων δράσεων καθώς και του έργου γενικότερα.

 

 

 

Βασικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από το παρόν πρόγραμμα είναι:

  • ΙΟ1: Virtual Platform for future skills diagnosis and improvement

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου θα δίνεται στους νέους η δυνατότητα να αναγνωρίσουν το επίπεδο των ικανοτήτων τους και να εντοπίσουν τυχόν ελλείψεις. Επιπλέον, θα τους παρέχεται κατάλληλη καθοδήγηση και κατάρτιση ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις αδυναμίες τους και να ενδυναμώσουν τις δεξιότητές τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

  • ΙΟ2: Matching Portal for connecting skills and labour market needs

Μια καινοτόμα “Πύλη”, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα τόσο στους νέους όσο και στους εργοδότες να δημοσιεύουν το προφίλ τους, αυξάνοντας τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Οι νέοι θα μπορούν να δουν πληροφορίες σχετικά με τον τομέα απασχόλησης, την τοποθεσία, τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες και οι εργοδότες τις δεξιότητες των νέων που ταιριάζουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

 
Μάθετε περισσότερα για το έργο και μείνετε συντονισμένοι στον ιστότοπο:
https://engage.erasmus.site/