Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Early Innovation Capacity- iCAP” παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού βασικός του σκοπός είναι να προάγει το αίσθημα της καινοτομίας και το πνεύμα της επιχειρηματικότητας σε μαθητές του γυμνασίου, δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη στον τομέα της εκπαίδευσης και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

Μέσω αυτού του προγράμματος, τα παιδιά θα είναι σε θέση να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες και να εξελίξουν στοιχεία της προσωπικότητας τους, τα οποία θα τους είναι απαραίτητα για την μετέπειτα μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. Αυτό θα επιτευχθεί με σχετικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν σε σχολεία, εμπλέκοντας ενεργά τους μαθητές.

 

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017 στην πόλη Cheltenham του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έγινε ο απαραίτητος προγραμματισμός σχετικά με την πορεία του έργου.

 

 
2η διακρατική συνάντηση των εταίρων

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2018 στο Villafant της Ισπανίας.
 

Η ερχόμενη διακρατική συνάντηση θα λάβει χώρα το Νοέμβρη του 2018 στην Κατερίνη.
 

Βασικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από το παρόν πρόγραμμα είναι:

 

  • ΙΟ1: The iCAP Resource Centre

Ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα περιέχεται υλικό σχετικά με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, οδηγός καθοδήγησης  για τους εκπαιδευτικούς, υλικό και αποτελέσματα που θα προκύπτουν από την πορεία του έργου.

 

  • ΙΟ2: The iCAP learning: building innovation interest and capacity in secondary schools: Illustrated study and practical guidance collection

Δημιουργία ενός οδηγού – εγχειριδίου καθοδήγησης  που θα περιλαμβάνει για παράδειγμα, εκπαιδευτικό υλικό, πρακτικές οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, συμπεράσματα από αφηγήσεις των μαθητών και των καθηγητών που ενεπλάκησαν στο πρόγραμμα κ.α.

 

  • ΙΟ3: I am an innovator – what R U?

Παραγωγή βίντεο από τους μαθητές, καταγράφοντας τις προσωπικές τους εμπειρίες.

  • IO4: Supporting Europe’s young innovators – in practice!

Παραγωγή υλικού που θα περιλαμβάνει χρήσιμα συμπεράσματα σαν σύνοψη των παραγόμενων πνευματικών προϊόντων του έργου.

 

  • IO5: Special outcome – iCAP research recommendations for the Empowering Europe’s Young Innovators Agenda

Συστάσεις από έρευνα που θα διεξαχθεί στοχεύοντας στην επισήμανση σημαντικών ερευνητικών πεδίων και θεμάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Horizon2020, αλλά επίσης και στις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές κοινότητες.
 

Μάθετε περισσότερα για το έργο και μείνετε συντονισμένοι στον ιστότοπο:
http://icap-action.com/