Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει ως βασικός εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: “Young Entrepreneur People to mentor long term unemployed adults – YEP”  στο πλαίσιο του Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships.

Ως βασικός εταίρος της σύμπραξης το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την οργάνωση συγκεκριμένου επιμορφωτικού εκπαιδευτικού υλικού (online course) που θα βοηθήσει την επαναδραστηριοποίηση του συγκεκριμένου target group.

 

Brief description:

“YEP! young entrepreneur people to mentor and train long term unemployed adults” project aims to make an active use of consolidated learning in entrepreneurship done by young entrepreneurs (18-30) before starting their business career, in formal and non-formal learning settings, to mentor adult people looking for their own business creation. With this idea we intend to disseminate learning outcomes about entrepreneurship to a disadvantaged group as it is the long-term unemployed people.

Additionally, it will have an important digital input as the course is online, and uses an innovative e-learning platform.

Basic objective of the YEP project is the production of an online course and a face-to-face course to be reproduced by young entrepreneurs, with a complete guideline to fill the gap existent between online and face-to-face courses.

 

Kick Off Meeting:

H εναρκτήρια συνάντηση έλαβε χώρα 27,28/10/2016 στις εγκαταστάσεις του συντονιστή εταίρου AJEV στη Βαλένθια της Ισπανίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων και από τους άλλους εταίρους MATERAHUB (Ιταλία),  FYG CONSULTORES (Ισπανία), Danmar (Πολωνία) και E-SENIORS (Γαλλία). Η συνάντηση υπήρξε ιδιαίτερα ωφέλιμη αφού εκτός από τη γνωριμία μεταξύ των εταίρων υπήρξε μια αναλυτική παρουσίαση όλων των δράσεων του προγράμματος.

 

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://yep-project.eu/ και περιηγηθείτε στο εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο σε 6 γλώσσες.

 

YEP

24/11/2016

YEP

24/11/2016

YEP

24/11/2016

YEP

24/11/2016

YEP

24/11/2016

YEP

24/11/2016