Σχεδιασμός, Οργάνωση και Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης και Κατάρτισης με έμφαση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Ενημερωθείτε για όλα τα Προγράμματα…Εδώ

Αυτοχρημαδοτούμενα προγράμματα

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης επιμόρφωσης διά ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ & ερευνητικό προσωπικό

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

 

Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ευρωπαϊκά
προγράμματα

 

Ανάπτυξη δράσεων σε διεθνές επίπεδο μέσα από συνεργασίες με φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Ενδοεπιχειρησιακή
Κατάρτιση

 

Υλοποίηση δράσεων επιδοτούμενης κατάρτισης εργαζομένων επιχειρήσεων

Σε συνεργασία με μέλη του διδακτικού & ερευνητικού προσωπικού του ΠΘ, η Σχολή Διά Βίου Μάθησης σχεδιάζει και υλοποιεί μια σειρά από διά ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης σε διάφορα επιστημονικά πεδία