Νέα Προγραμμάτα Επιμόρφωσης

pencil-education-pencil-sharpener-art-159731

«Ημερίδες Διδακτικής της Έκθεσης / Νεοελληνικής Γλώσσας για φιλολόγους – Ηράκλειο»

By | Προγράμματα | No Comments

Η Ημερίδα «Ημερίδες Διδακτικής της Έκθεσης / Νεοελληνικής Γλώσσας για φιλολόγους», που θα πραγματοποιηθεί στην Πόλη του Ηρακλείου, έχει σαν στόχο την επιμόρφωση με διαλέξεις δια ζώσης στο διδακτικό πακέτο…

Read More
class

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» έχει διάρκεια 125 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν σε βάθος το πλαίσιο και τις τεχνικές της εκπαίδευσης…

Read More
Handicapped children playing with other kids in nature

Επιμόρφωση Ειδικών Βοηθών – Συνοδών Παράλληλης Στήριξης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

By | Προγράμματα | No Comments

Το πρόγραμμα «Επιμόρφωση Ειδικών Βοηθών – Συνοδών Παράλληλης Στήριξης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει διάρκεια 200 ώρες και έχει βασικούς στόχους την πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τη φύση των ιδιαιτεροτήτων…

Read More

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Ενημερωθείτε για όλα τα Προγράμματα…Εδώ

Αυτοχρημαδοτούμενα προγράμματα

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης επιμόρφωσης διά ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ & ερευνητικό προσωπικό

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

 

Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ευρωπαϊκά
προγράμματα

 

Ανάπτυξη δράσεων σε διεθνές επίπεδο μέσα από συνεργασίες με φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Ενδοεπιχειρησιακή
Κατάρτιση

 

Υλοποίηση δράσεων επιδοτούμενης κατάρτισης εργαζομένων επιχειρήσεων

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης και
Κατάρτισης με έμφαση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Σε συνεργασία με μέλη του διδακτικού & ερευνητικού προσωπικού του ΠΘ, η Σχολή Διά Βίου Μάθησης (πρώην Κ.Ε.Κ.) σχεδιάζει και υλοποιεί
μια σειρά από διά ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης σε διάφορα επιστημονικά πεδία

Η Ομάδα μας

 

Η Σχολή Διά βίου μάθησης είναι στελεχωμένη από άρτια εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και επιμόρφωσης.

Οι Εγκαταστάσεις μας

 

Κεντρική τοποθεσία, εύκολη προσβασιμότητα, σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή αποτελούμενη από νέο εξοπλισμό και τεχνολογίες αιχμής.

Οι Υπηρεσίες μας

 

Υπηρεσίες με έμφαση στην κοινωνία της γνώσης και στη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τις απαιτούμενες δεξιότητες.

Αρχείο Προγραμμάτων

 

Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που έχουν υλοποιηθεί την τελευταία τριετία.

Χρήσιμες Πληροφορίες

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε δημοσιευμένα άρθρα, κείμενα, επιστημονικό και εκπαιδευτικό υλικό.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ιστοσελίδες και links σε φορείς και οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης.