Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και Γλώσσα: Εκπαιδευτική προσέγγιση πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας μέσω ΤΝ και ψηφιακών εργαλείων

02/05/2024

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και Γλώσσα: Εκπαιδευτική προσέγγιση πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας μέσω ΤΝ και ψηφιακών εργαλείων». Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη παροχή γνώσεων σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα γλωσσικά μοντέλα (π.χ. chat GPT) και τα ψηφιακά εργαλεία σε εκπαιδευόμενες/οι, οι οποίες/οι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν την τεχνολογία αυτή στην εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της γλώσσας (πρώτης και δεύτερης/ξένης). Στόχοι του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενες/οι:
1. να γνωρίσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα γλωσσικά μοντέλα ΤΝ (π.χ. chat GPT) και τα ψηφιακά εργαλεία.
2. να κατανοήσουν τη συμβολή της τεχνολογίας αυτής στη διαμόρφωση νέων μοντέλων διδασκαλίας στο μάθημα της γλώσσας (πρώτης και δεύτερης/ξένης).
3. να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τη διδασκαλία της γλώσσας (πρώτης και δεύτερης/ξένης) με τη χρήση της ΤΝ, των γλωσσικών μοντέλων ΤΝ (π.χ. chat GPT) και των ψηφιακών εργαλείων.
Το πρόγραμμα προσφέρει μοριοδότηση, έτσι όπως αναγράφεται στον Ενημερωτικό Οδηγό παραπάνω.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:
1. Aπόφοιτες/οι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
2. Φοιτήτριες/τές ιδρυμάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
3. Υπάλληλοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
4. Ερευνήτριες/τές.
5. Οποιαδήποτε/οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενη/ος άνω των 18 ετών.
6. Aπόφοιτες/οι Β/θμιας εκπαίδευσης.
7. Εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι).

Επιμόρφωση

Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν οι ειδικά σχεδιασμένες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης που διαθέτει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ.

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και Γλώσσα: Εκπαιδευτική προσέγγιση πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας μέσω ΤΝ και ψηφιακών εργαλείων» πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

Έως 20/06/2024

Έναρξη Επιμόρφωσης

Ιούνιος 2024

Λήξη Επιμόρφωσης

Μάρτιος 2025

Επιστημονική Ομάδα

Την επιστημονική ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος φέρει η Δρ. Γεωργία Ανδρέου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Στην επιστημονική ομάδα συμμετέχουν η Δρ. Βασιλική Τσελά, μέλος ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Δρ. Ιωάννης Γαλαντόμος, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ την εκπαιδευτική διαδικασία θα ενισχύσουν και Υποψήφιοι Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με εξειδίκευση στα Ψηφιακά Εργαλεία.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.