Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική

16/11/2023
 

Σχολική Ψυχολογία
&
Συμβουλευτική

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική». Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε βασικά θέματα που εμπίπτουν στις επιστημονικές περιοχές της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής, ειδικά σχεδιασμένα και επιλεγμένα από τον χώρο της Σχολικής Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στο να παρουσιάσει τις βασικές προσεγγίσεις και τις σύγχρονες περιοχές αιχμής που απασχολούν την Ψυχολογία και την Συμβουλευτική και συνδέονται με τη Σχολική Ζωή.
 
Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν και θα εμβαθύνουν σε βασικές έννοιες της Σχολικής Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής αλλά και θα δουν πρακτικούς τρόπους με τους οποίους προσεγγίζονται θέματα σε ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων, από την πρόληψη και την πρώιμη παρέμβαση έως την διαχείριση κρίσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πλέον σύγχρονα ζητήματα, όπως η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σχολική ψυχολογία και τη συμβουλευτική, θέματα ενδυνάμωσης και προσωπικής ανάπτυξης των επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και θέματα διαχείρισης της διαφορετικότητας σε ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο.

Ο γενικότερος σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μια ουσιαστική επιμόρφωση στην σχολική ψυχολογία και τη συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό η οπτική τους να τεθεί πιο στέρεα σε επιστημονική βάση και οι πρακτικές τους να πλησιάσουν σε αυτές που ενδείκνυνται από την επιστημονική κοινότητα ως κατάλληλες για
την ανάδειξη του σχολικού περιβάλλοντος σε συμμετοχική κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει τα μέλη της.

Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 515 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 1125 ώρες συνολικού φόρτου εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και 45 ECTS μονάδων. Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και υιοθετεί σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και συγκεκριμένα τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 
Οι σύγχρονες εξ αποστάσεως διαλέξεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας του MS-TEAMS, που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οι οποίες βιντεοσκοπούνται και στη συνέχεια αναρτώνται στην πλατφόρμα του Moodle, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν ασύγχρονα εξ αποστάσεως οι εκπαιδευόμενοι/ες που τυχόν απουσιάσουν.

Για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας χρησιμοποιείται ο τελευταίας τεχνολογίας υλικοτεχνικός εξοπλισμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Αντικείμενα Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές/διδακτικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία
 • Διαφορετικότητα, Αυτοπροσδιορισμός & Πολυπολιτισμικότητα: Θέματα Συμβουλευτικής στο Σχολείο
 • Ενταξιακή/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία: Βασικές Δεξιότητες Επικοινωνίας στο Σχολικό Περιβάλλον
 • Προβλήματα Προσαρμογής στο Σχολείο: Παρεμβάσεις
 • Ψυχολογικά Προβλήματα Μαθητών – Ψυχοεκπαιδευτικά Προγράμματα Παρέμβασης
 • Ενσυνειδητότητα (Mindfulness) – Εφαρμογές στο Σχολείο
 • Διδακτική Ενότητα: Πρόληψη & Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον
 • Προσωπική Ανάπτυξη & Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών
 • Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Σχολική Ψυχολογία & τη Συμβουλευτική

Κατηγορίες Εισακτέων

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Ψυχολόγους,
 • Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • Αποφοίτους ανθρωπιστικών επιστημών και επιστημών υγείας,
 • Eπιστήμονες που απασχολούνται ή πρόκειται να εργαστούν στο χώρο της εκπαίδευσης,
 • Γονείς, πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να επιμορφωθούν πάνω σε θέματα της Σχολικής Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής

 

Σημαντικές Ημερομηνίες 

 • Περίοδος Εγγραφών: Έως 20/02/2024
 • Έναρξη εκπαίδευσης: Φεβρουάριος 2024
 • Λήξη εκπαίδευσης:Δεκέμβριος 2024

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Γεώργιος Κλεφτάρας, Καθηγητής Κλινικής ψυχολογίας – Ψυχοπαθολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
 
Η ομάδα διδασκόντων του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελείται απο μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διδάκτορες καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες με πολυετή εμπειρία στους τομείς της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.