ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
2015 1 Διγλωσσία κ Ειδική Αγωγή Γεωργία Ανδρέου 100 ώρες
2 Αρχές κ μέθοδοι διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης δεύτερης γλώσσας Γεωργία Ανδρέου 100 ώρες
3 Διγλωσσία και Διδακτικής της Νέας Ελληνικής ως ξένης δεύτερης γλώσσας Γεωργία Ανδρέου 450 ώρες
4 Διδακτική της Γλώσσας και των Μαθηματικών Γεωργία Ανδρέου 200 ώρες
5 Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών Γεωργία Ανδρέου 100 ώρες
6 Ψυχογλωσσική υποστήριξη ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες Γεωργία Ανδρέου 400 ώρες
7 Εδνοσχολική Βία και Εκφοβισμός Ελένη Ανδρέου 100 ώρες
8 Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα Δικαιώματα Παιδιών, Γυναικών, Προσφύγων, ΑΜΕΑ: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις Βασίλειος Πανταζής 250 ώρες
9 Αναγνωστικές δυσκολίες – Ειδική Αγωγή: Εξειδικευμένη Πιστοποίηση σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 3 ενοτήτων Σωτηρία Τζιβινίκου 500 ώρες
10 Τεχνικές Μουσικοθεραπείας για  παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Ανάπτυξη Λόγου, Κοινωνικές Δεξιότητες, Σχολική ‘Ενταξη Γεωργία Ανδρέου 12 ώρες
11 Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία (Αξιολόγηση – Διάγνωση – Θεραπευτική Αποκατάσταση) Αργύρης Καραπέτσας 570 ώρες
12 Μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ανατομία Δημήτριος Αρβανίτης 20 ώρες
13  Τεχνική Εκπαίδευση Δικτύων Ηλίας Χούστης 280 ώρες
14 Ταχύρυθμο CCNA (Cisco Certified Network Associate) Ηλίας Χούστης 90 ώρες
ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
2014 1 Διγλωσσία κ Ειδική Αγωγή Γεωργία Ανδρέου 100 ώρες
2 Αρχές κ μέθοδοι διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης δεύτερης γλώσσας Γεωργία Ανδρέου 100 ώρες
3 Διδακτική της Γλώσσας και των Μαθηματικών Γεωργία Ανδρέου 200 ώρες
4 Στελέχη Ιατρικής Γραμματείας κ Διοικητικής Υποστήριξης Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης 300 ώρες
5 Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών Γεωργία Ανδρέου 40 ώρες
6 Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία Αργύρης Καραπέτσας 470 ώρες
7 Εδνοσχολική Βία και Εκφοβισμός Ελένη Ανδρέου 100 ώρες
8 Εισαγωγή στο Qgis Δημήτριος Σταθάκης 26 ώρες
9 1st Greek_Australian_Summer_Antibulling_School Ελένη Ανδρέου 30 ώρες
10 Αναγνωστικές Δυσκολίες – Ειδική Αγωγή Σωτηρία. Τζιβινίκου 420 ώρες
11 Ταχύρυθμο CCNA + Ηλίας Χούστης 80 ώρες
12 Τεχνική Εκπαίδευση Δικτύων Ηλίας Χούστης 280 ώρες
ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2013 1 Διαγνωστική Νοσημάτων του Αναπνευστικού Συστήματος Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης 300 ώρες
2 Διγλωσσία κ Ειδική Αγωγή Γεωργία Ανδρέου 100 ώρες
3 Αρχές κ μέθοδοι διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως ξένης δεύτερης γλώσσας Γεωργία Ανδρέου 100 ώρες
4 Σύγχρονα Ερευνητικά Δεδομένα στην Γλώσσα και στη Δυσλεξία Αργύρης Καραπέτσας 200 ώρες
5 Ενεργειακοί Επιθεωρητές Αν. Σταματέλλος 120 ώρες
6 Διδακτική της Γλώσσας και των Μαθηματικών Γεωργία Ανδρέου 200 ώρες
7 Αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων Αργύρης Καραπέτσας 470 ώρες
8 Στελέχη Ιατρικής Γραμματείας κ Διοικητικής Υποστήριξης Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης 300 ώρες
9 Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών Γεωργία Ανδρέου 40 ώρες
10 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GiS Ηρακλής Χαλκίδης 15 ώρες
11 Ψυχογλωσσική υποστήριξη ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες Γεωργία Ανδρέου 400 ώρες
12 Ταχύρυθμο CCNA Ηλίας. Χούστης 80 ώρες
13 Τεχνική Εκπαίδευση Δικτύων Ηλίας. Χούστης 280 ώρες