Γενικά και Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας για Ειδικούς Παιδαγωγούς 

____________

+ ένα ΔΩΡΕΑΝ Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

11/08/2021

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γενικά και Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας για Ειδικούς Παιδαγωγούς» . Οι νέες συνθήκες στην εκπαίδευση, που προκύπτουν τόσο από τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, καθώς και από τις σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, δημιουργούν την ανάγκη για ενημέρωση και σε βάθος επιμόρφωση όλων των στελεχών της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και των μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, στα σχετικά θέματα.
Οι δυσκολίες μάθησης και όλα τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και μάθησης, είναι ένα θέμα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα και τα τελευταία χρόνια έχει έναν επίκαιρο χαρακτήρα. Οι δυσκολίες αυτές έχουν σημαντικές ως δραματικές επιπτώσεις στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και αυτό αποτυπώνεται με τη μορφή της υποεπίδοσης στα βασικά γνωστικά πεδία με έμφαση στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.
Η εκπαίδευση είναι το πεδίο όπου οι δυσκολίες αυτού του τύπου, ανιχνεύονται, αξιολογούνται και βεβαίως αντιμετωπίζονται. Ωστόσο, στην Ελληνική πραγματικότητα αυτό είναι ζητούμενο, καθώς είναι μεγάλη η ανάγκη σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που να είναι ικανό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές.
Το παρόν λοιπόν πρόγραμμα, έρχεται να προσφέρει σύγχρονη και αποτελεσματική εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς κυρίως της προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα αυτούς που χρειάζονται επικαιροποίηση των γνώσεών τους και βέβαια αυτούς που για διάφορους λόγους δεν έχουν εκπαιδευτεί σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο στα θέματα αυτά.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να αποτελέσει επιμορφωτικό πλαίσιο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές κλπ.

Επιμόρφωση

    • Το παρόν πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως.
    • Στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
    • Υιοθετεί σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και συγκεκριμένα εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, η οποία εμπλουτίζεται με βιντεομαθήματα και potcasts.
    • Το διδακτικό υλικό των εβδομαδιαίων θεματικών υποενοτήτων, έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος, και είναι προσαρμοσμένο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
    • Η κάθε διδακτική εβδομάδα περιλαμβάνει το υλικό βάσης, υλικό από τη διεθνή βιβλιογραφία και πρόσθετες πηγές από έγκυρους ιστότοπους και άλλο ψηφιακό υλικό.

Εγγραφές

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γενικά και Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας για Ειδικούς Παιδαγωγούς» είτε online είτε σε έντυπη μορφή.

 

 

 
Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την Word αίτηση, παρακαλούμε να την αποστείλετε με e-mail: learning_tzivinikou@uth.gr
Τα δικαιολογητικά είναι: α) ταυτότητα, β) πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών γ) δικαιολογητικά για ένταξη στις εκπτωτικές κατηγορίες

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Παράταση έως 15/11/2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2021

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει η κα. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ καθώς και διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.