Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική

22/06/2021
 

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Σκοπός του εκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των νοσηλευτών που επιθυμούν να εργασθούν ή εργάζονται ήδη σε σχολεία ώστε να παρέχουν αποτελεσματική, ισότιμη, ασφαλή, επικαιροποιημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα υγείας σε μαθητές και άλλα μέλη μιας σχολικής κοινότητας. Βασικός ρόλος των Σχολικών Νοσηλευτών είναι να συνδέουν τη φροντίδα υγείας με την προαγωγή της υγείας. Ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών (ΑΝΑ, 2019) τονίζει ότι: “Τα παιδιά πρέπει να είναι υγιή για να μαθαίνουν και να μαθαίνουν να είναι υγιή. Οι Σχολικοί Νοσηλευτές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα προαγωγής και βελτίωσης της γενικής υγείας τους και στη μείωση εμφάνισης μη υγιών συμπεριφορών υγείας. Οι Σχολικοί Νοσηλευτές συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της υγείας, της ασφάλειας και της ικανότητας του μαθητή” .
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας . Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στη Σχολική Νοσηλευτική με 35 ECTS Η διάρκεια του προγράμματος είναι 340 ώρες (9 μήνες) .
 
Το Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική αναγνωρίζεται σε

  • Διορισμούς μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ25 – Σχολικών Νοσηλευτών με δύο (2) μονάδες. (ν. 4589/2019, άρθρο 59)
  • Διορισμούς Εκπαιδευτικών ΠΕ87 με δύο (2) μονάδες (Ν. 4589/2019, άρθρο 57)
  • Διορισμούς μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ν. 4589/2019, άρθρο 60)
  • Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης με 0,5 μονάδες (Ν. 4547/2018, άρθρο 24)
  • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 1088/τ.Β/ 02-04-2019)
  • Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (π.χ. ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-08-2020)

Επιμόρφωση

 

Για την εκπαιδευτική διαδικασία δεν θα χρησιμοποιηθούν αίθουσες καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως .
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στη σχολική νοσηλευτική θα εφαρμοσθούν οι βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, συνεργαστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, σύγχρονες και ασύγχρονες διαδικτυακές μορφές μάθησης, όπως διαλέξεις, διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, χρήση διαδραστικού υλικού και βάσεων δεδομένων, συμμετοχή σε forums κ.λ.π.

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική» εδώ:

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 500 ευρώ με δόσεις. Το 50% με την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο 50% έως τις 31/12/2021.

Εγγραφές

έως 15 Οκτωβρίου 2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2021

 

Λήξη Επιμόρφωσης

Ιούλιος 2022

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παπαθανασίου Ιωάννα : Νοσηλεύτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής – Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βιογραφικό
 
Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μάλλη Φωτεινή , Πνευμονολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,Βιογραφικό


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.