Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική

06/11/2023
 

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Σκοπός του εκπαιδευτικού Προγράμματος Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των νοσηλευτών που επιθυμούν να εργασθούν ή εργάζονται ήδη σε σχολεία ώστε να παρέχουν αποτελεσματική, ισότιμη, ασφαλή, επικαιροποιημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα υγείας σε μαθητές και άλλα μέλη μιας σχολικής κοινότητας. Βασικός ρόλος των Σχολικών Νοσηλευτών είναι να συνδέουν τη φροντίδα υγείας με την προαγωγή της υγείας. Ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών (ΑΝΑ, 2019) τονίζει ότι: “Τα παιδιά πρέπει να είναι υγιή για να μαθαίνουν και να μαθαίνουν να είναι υγιή. Οι Σχολικοί Νοσηλευτές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα προαγωγής και βελτίωσης της γενικής υγείας τους και στη μείωση εμφάνισης μη υγιών συμπεριφορών υγείας. Οι Σχολικοί Νοσηλευτές συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της υγείας, της ασφάλειας και της ικανότητας του μαθητή” .
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας . Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στη Σχολική Νοσηλευτική με 36 ECTS Η διάρκεια του προγράμματος είναι 350 ώρες (9 μήνες) .Το Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική αναγνωρίζεται σε:

  • Διορισμό μόνιμων/αναπληρωτών με το σύστημα του ΑΣΕΠ, ως o Εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης με δύο (2) μονάδες (N. 4589/2019 άρθρο 57)
  • Διορισμό μόνιμων/αναπληρωτών με το σύστημα του ΑΣΕΠ, ως Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής με δύο (2) μονάδες (N. 4589/2019 άρθρο 58, παρ. 1) Διορισμό μόνιμων/αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (π.χ, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών κ.α.) με το σύστημα του ΑΣΕΠ μεδύο (2) μονάδες (N. 4589/2019 άρθρο 59)
  • Διορισμό μόνιμων/αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με το σύστημα του ΑΣΕΠ με δύο (2) μονάδες (N. 4589/2019 άρθρο 60) Προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) (10 μονάδες) (ΦΕΚ 1088/τ.Β/ 02-04-2019)
  • Υποψήφιοι για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που αξιολογούνται για θέση στελεχών εκπαίδευσης, μοριοδοτούνται με 1 μονάδα (Ν.4823/2021, άρθρο 33)
  • Μοριοδότηση σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (2 μονάδες) (π.χ. ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-08-2020)

Επιμόρφωση

Για την εκπαιδευτική διαδικασία δεν θα χρησιμοποιηθούν αίθουσες καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως .
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στη σχολική νοσηλευτική θα εφαρμοσθούν οι βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, συνεργαστικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, σύγχρονες και ασύγχρονες διαδικτυακές μορφές μάθησης, όπως διαλέξεις, διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, χρήση διαδραστικού υλικού και βάσεων δεδομένων, συμμετοχή σε forums κ.λ.π.

Εγγραφές

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική» εδώ:

Κόστος Συμμετοχής:

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 350 ευρώ με δόσεις. Το 50% με την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο 50% έως τις 31/03/2023.

Παράταση Εγγραφών

έως 15 Ιανουαρίου 2024

Έναρξη Επιμόρφωσης

Ιανουάριος 2024

Λήξη Επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2024

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παπαθανασίου Ιωάννα : Νοσηλεύτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής – Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βιογραφικό


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.