Σχολική Νοσηλευτική και Ειδική Αγωγή

25/06/2021
 Σχολική Νοσηλευτική και Ειδική Αγωγή
Παράταση εγγραφών έως και 31/10/2021


Σχολική Νοσηλευτική και Ειδική Αγωγή

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος Σχολική Νοσηλευτική και Ειδική Αγωγή είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα της Σχολικής Νοσηλευτικής και της Ειδικής Αγωγής. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εξειδίκευση των συμμετεχόντων στα ανωτέρω αντικείμενα δίνοντας τους τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης (αγωγής υγείας), υποστήριξης και φροντίδας παιδιών υγειών και ασθενών με παιδιατρικά νοσήματα, αντιμετώπιση οξέων αλλά και χρόνιων περιστατικών με απώτερο στόχο τη μείωση των άμεσων και απώτερων επιπλοκών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδιού και της οικογένειας σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον και την ομαλή προσαρμογή του στην καθημερινότητα. Επίσης οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναπτύξουν γνώσεις για τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, δίνοντας έμφαση όχι στις δυσκολίες των μαθητών μόνο, αλλά στην προσαρμογή της διδασκαλίας σε κάθε μαθητή. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα έχετε την ευκαιρία να συνδέσετε τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 520 ώρες (9 μήνες).
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης
Μοριοδότηση στη Γενική και Ειδική Εκπαίδευση, στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

 • Α) Διορισμού μόνιμων ή πρόσληψης ως αναπληρωτών/ωρομίσθιων με το σύστημα του ΑΣΕΠ (νόμος 4589/2019) (2 μονάδες)
  Εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης (άρθρο 57)
  Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Ε.Α.Ε.) (άρθρο 58)
  Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό – Ε.Ε.Π. (άρθρο 59)
  Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό – Ε.Β.Π. (άρθρο 60)
 • B) Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης με μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα και έως δύο (2) μονάδες (Ν.4823/2021, άρθρο 33)
 • Γ)10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 1088/τ.Β/ 02-04-2019)
 • Δ) Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΙΕΚ ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-08-2020)
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

1. Πτυχιούχους ή φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής
2. Απόφοιτοι EΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Ε.ή Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή «Τάξης μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. (Βοηθός Νοσηλευτή, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθός Φυσικοθεραπευτή κ.λ.π)
3. Σπουδαστές ή Απόφοιτοι I.E.Κ. (Βοηθός Νοσηλευτικής, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθός Νοσηλευτικής ατόμων με ειδικές παθήσεις, Βοηθός Εργοθεραπείας κ.τ.λ.)
4. Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι).

Επιμόρφωση

 

Τα μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα:

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπου οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο το υλικό του προγράμματος.

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολική Νοσηλευτική και Ειδική Αγωγή» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 690 ευρώ με δόσεις αλλά υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης. Αναλυτικά τις εκπτωτικές κατηγορίες μπορείτε να τις δείτε εδώ:

 

 

Περίοδος Εγγραφών

Έως 30/09/2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2021

 

Λήξη Επιμόρφωσης

Ιούλιος 2022

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Κοτρώτσιου Ευαγγελία, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βιογραφικό
Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαλλιαρού Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βιογραφικό


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.