Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας – Σύγχρονες Τεκμηριωμένες Προσεγγίσεις

05/07/2022
 

Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - Σύγχρονες Τεκμηριωμένες Προσεγγίσεις

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύγχρονες Τεκμηριωμένες Προσεγγίσεις».
Είναι το πρώτο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ελλάδα, για τη Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση Σύγχρονων Τεκμηριωμένων Προσεγγίσεων για την ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση υπαρχόντων δεξιοτήτων των φυσικοθεραπευτών, σε θέματα κλινικής παρέμβασης στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εξειδίκευση των συμμετεχόντων στα κλινικά αντικείμενα της φυσικοθεραπείας εμβαθύνοντας σε στοιχεία φυσιολογίας, παθολογίας και παρακολούθησης των οργανικών συστημάτων που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση και τη στοχευμένη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε νοσηλευόμενους στη ΜΕΘ. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν γνώσεις για το σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων εισάγοντας στην κλινική πρακτική τεχνικές με την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 500 ώρες (7 μήνες). Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Το παρόν Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε:

  • αποφοίτους φυσικοθεραπείας δημόσιων Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • αποφοίτους φυσικοθεραπείας της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ)
  • εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές
  • φοιτητές φυσικοθεραπείας δημόσιων Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιμόρφωση

Τα μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα:

  • Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας όπου οι συμμετέχοντες παρακολουθούν το αναρτώμενο εκπαιδευτικό υλικό με ευέλικτο τρόπο στις ώρες που μπορούν.
  • Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ιστο-διαλέξεων (webinars) θα γίνονται Κυριακές 6-9μ.μ.
  • Βιντεομαθήματα που θα είναι διαθέσιμα συνεχώς προς τους συμμετέχοντες

Εγγραφές

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύγχρονες Τεκμηριωμένες Προσεγγίσεις» online.

Κόστος Συμμετοχής:

 

Προσφέρεται έκπτωση σε διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευομένων.
 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περίοδος Εγγραφών

20/10/2022

Έναρξη Επιμόρφωσης

Οκτωβρίος 2022

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη Κορτιάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Δρ. Σάββας Σπανός, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Λοιποί Φυσικοθεραπευτές Εκπαιδευτές
Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.