Outdoor Education – H Αγωγή Υπαίθρου στην Εκπαίδευση: Δεξιότητες Ζωής, Περιβάλλον, Κινητική Αναψυχή

03/08/2021

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος «Outdoor Education_H Αγωγή Υπαίθρου στην Εκπαίδευση Δεξιότητες Ζωής, Περιβάλλον, Κινητική Αναψυχή» σας καλωσορίζει και σας προσκαλεί να συμμετέχετε στον ανανεωμένο τρίτο κύκλο και απονέμει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναιεννέα (9) μήνες αντιστοιχώντας σε 450 ώρες – 18 ECTS.
Η Αγωγή Υπαίθρου (Outdoor Education) αποτελεί διεθνώς μια αναπτυσσόμενη και ολοένα και περισσότερο αποδεκτή εκπαιδευτική διαδικασία αναφερόμενη είτε στην τυπική, είτε στη μη τυπική, είτε στην άτυπη εκπαίδευση, καθώς αξιοποιεί με επιτυχία τα οφέλη της υπαίθριας βιωματικής μεθόδου εξάσκησης σε πολλές και διαφορετικές γνωσιακές περιοχές. Το παρόν επιμορφωτικό στοχεύει να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες σπουδαστές να γίνουν ικανοί/ικανές να σχεδιάσουν από ένα απλό έως ένα σύνθετο πρόγραμμα Αγωγής Υπαίθρου και να επιχειρήσουν να καθοδηγήσουν επαρκώς και με ασφάλεια τις ομάδες μαθητών ή άλλων ατόμων, σε εκπαιδευτικές δράσεις στη φύση, σε πάρκα αναψυχής, σε κατάλληλα διαμορφωμένες ελεύθερες από δόμηση αστικές περιοχές.
Η Αγωγή Υπαίθρου ως διαδικασία και ως γνωστικό αντικείμενο αποβλέπει απώτερα να βοηθήσει τους μαθητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, αλλά και κάθε άλλη ομάδα συμμετεχόντων ατόμων, να δοκιμάσουν να έρθουν σε επαφή με τη φύση μέσω ποικιλίας κινητικών και εκπαιδευτικών δράσεων, να ευαισθητοποιηθούν για το περιβάλλον, να γνωρίζουν τον εαυτό τους, να δημιουργήσουν γέφυρες επικοινωνίας με άλλα άτομα, δασκάλους ή συνοδούς, να προσπαθήσουν να αποκτήσουν μια άλλη οπτική για τη ζωή, να μεταφέρουν τα θετικά στοιχεία αυτής της βιωματικής εμπειρίας στην πραγματική τους ζωή.

Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας κι επιπέδου. Αναλυτικότερα, σε στελέχη εκπαίδευσης, νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές, σε επαγγελματίες του Ελεύθερου χρόνου, σε Εμψυχωτές Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής αλλά και στο εκπαιδευτικό προσωπικό οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες Υπαίθριας Κινητικής Αναψυχής ιδιοκτήτες παιδικών κατασκηνώσεων, στελέχη και ιδιοκτήτες εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων, στελέχη Οικολογικού και Εναλλακτικών μορφών Τουρισμού. Ακόμη σε Διευθυντές σχολείων, συμβούλους εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, προσωπικό Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ειδικών σχολείων, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτές Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε οργανισμούς περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιοκτήτες και συμβούλους εταιριών και επιχειρήσεων, εργαζόμενους τουριστικών καταλυμάτων, στελέχη και φοιτητές – σπουδαστές όλων των γνωστικών αντικειμένων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι.).

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης. Μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης θα προσφέρεται σειρά οδηγών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επιμορφωμένων καθώς και εργασίες, τεστ και πρακτικές για την αξιολόγηση της εξέλιξής των σπουδαστών διάρκειας 450 ωρών

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Outdoor Education_H Αγωγή Υπαίθρου στην Εκπαίδευση Δεξιότητες Ζωής, Περιβάλλον, Κινητική Αναψυχή» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Έως 03/12/2021

 

Τελευταίες ημέρες εγγραφών:

Έως 31/01/2022

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

06/12/2021

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 600 ευρώ (σε 4 δόσεις των 150€). Εάν το πόσο καταβληθεί ολόκληρο πριν την έναρξη του προγράμματος ορίζεται στα 550€.

 

Επιστημονικoί Υπεύθυνοι

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Κουθούρης Χαρίλαος, Καθηγητής στη «Διοίκηση Δραστηριοτήτων Αναψυχής» στο ΤΕΦΑΑ του Π.Θ.
 

  • Δρ. Κουθούρης Χαρίλαος, Καθηγητής, Διοίκηση Δραστηριοτήτων Αναψυχής, ΤΕΦΑΑ, Π.Θ.
  • Δρ. Ζαφειρούδη Αγλαΐα, Ε.Ε.Π. ΤΕΦΑΑ, Π.Θ. Κινητική Αναψυχή: Γιόγκα, Πιλάτες, Σύγχρονος Χορός.

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ του Π.Θ καθώς και διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και ειδικοί επαγγελματίες με διεθνείς πιστοποιήσεις, εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία του αντικειμένου του προγράμματος. Σημειωτέο ότι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν εμπειρία από διδασκαλία σε Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.