Ενίσχυση Δεξιοτήτων Επαγγελματιών Υγείας στη Φροντίδα Υγείας ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων

03/06/2022

Ενίσχυση Δεξιοτήτων Επαγγελματιών Υγείας στη Φροντίδα Υγείας ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων

Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα καθημερινά καλούνται να διαχειριστούν πολλά ζητήματα στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων, της άγνοιας και του φόβου. Η έλλειψη ενημερωμένης φροντίδας και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις ανάγκες υγείας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων εμποδίζει την πρόσβαση σε κατάλληλη φροντίδα και αναδεικνύει σημαντικές ανισότητες στην υγειονομική περίθαλψη των ατόμων που ανήκουν στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. Δεδομένου ότι οι ανισότητες υγείας συχνά παράγονται κοινωνικά, μπορούν να προληφθούν.
Στόχος του προγράμματος είναι να αυξήσει τις γνώσεις των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις ανάγκες υγείας των ΛΟΑΤΚΙ+ και τις ανισότητες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και να βελτιώσει τις στάσεις και τις δεξιότητές τους για την παροχή φροντίδας υγείας χωρίς αποκλεισμούς σε ΛΟΑΤΚΙ+ ασθενείς. Η παροχή υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις βοηθά στην μείωση των ανισοτήτων και στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας.
 
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 350 ώρες (7 μήνες).
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδότηση

Μοριοδότηση στη Γενική και Ειδική Εκπαίδευση, στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

 • Α) Διορισμού μόνιμων ή πρόσληψης ως αναπληρωτών/ωρομίσθιων με το σύστημα του ΑΣΕΠ (νόμος 4589/2019) (2 μονάδες)
  Εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης (άρθρο 57)
  Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Ε.Α.Ε.) (άρθρο 58)
  Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό – Ε.Ε.Π. (άρθρο 59)
  Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό – Ε.Β.Π. (άρθρο 60)
 • B)Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης με μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα και έως δύο (2) μονάδες (Ν.4823/2021, άρθρο 33)
 • Γ)10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 1088/τ.Β/ 02-04-2019)
 • Δ) Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΙΕΚ ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-08-2020)

Aπευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες Υγείας
 • Φοιτητές Επαγγελμάτων Υγείας

Επιμόρφωση

Τα μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα:
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπου οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο το υλικό του προγράμματος.

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση Δεξιοτήτων Επαγγελματιών Υγείας στη Φροντίδα Υγείας ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.
 

Εγγραφές

Έως 15/10/2022

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2022

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 480€ με δόσεις.
Εκπτωτικές κατηγορίες

 • Εφάπαξ Καταβολή 350€
 • ΑμΕΑ 320€
 • Άνεργοι 320€
 • Μαζική Εγγραφή 5 ατόμων που εργάζονται στον ίδιο φορέα 330€
 • Άτομα που έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο πρόγραμμα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ. με Ε.Υ. την κα. Μαλλιαρού 350€
 • Γονείς Μονογονεϊκών Οικογενειών, Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι, Μέλη Τρίτεκνων/Πολύτεκνων Οικογενειών, Γονείς παιδιών ΑμΕΑ 350€
 • Εργαζόμενοι Π.Θ., Απόφοιτοι Π.Θ., Φοιτητές Π.Θ. 350€

Επιστημονική Υπεύθυνη

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαλλιαρού Μαρία, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βιογραφικό


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.