Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Προς μια Πολυγλωσσική Εκπαίδευση

01/02/2022

Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Προς μια Πολυγλωσσική Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Προς μια Πολυγλωσσική Εκπαίδευση»

Το πρόγραμμα έχει γενικό σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων γλωσσολογικών και παιδαγωγικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων για την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολυγλωσσίας στο νηπιαγωγείο, εντάσσοντας και τα Αγγλικά ως γλώσσα σύνδεσης γλωσσών και πολιτισμών.
Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις επίκαιρες ανάγκες που προκύπτουν από τη σημασία της πολυγλωσσίας στη σύγχρονη κοινωνία και εκπαίδευση και την επαφή διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών στο σχολείο, αξιοποιώντας και την αγγλική γλώσσα ως γλώσσα-γέφυρα.
Διάρκεια: 4 Μήνες (100 ώρες), 6 ECTS

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής (ΑΕΙ και ΤΕΙ) και αντίστοιχου φορέα (αποφοίτους Δημοσίων IΕΚ με κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή παρόμοια).
  • Φοιτητές/τριες προπτυχιακούς/ες και μεταπτυχιακούς/ες.
  • Εκπαιδευτικούς μόνιμους/ες, αναπληρωτές/τριες ή ωρομίσθιους/ες στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ή σε άτυπες δομές μάθησης.

Επιμόρφωση

 

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει:
Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιείται η μεθοδολογία μάθησης εξ αποστάσεως, συνδυάζοντας ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας και σύγχρονες εξ αποστάσεως. Η μεθοδολογία του στηρίζεται στη βιωματική και συνεργατική μάθηση.

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Προς μια Πολυγλωσσική Εκπαίδευση» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Έως 01/03/2022

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Μάρτιος 2022

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ορίζεται στα 250€.

Επιστημονική Ομάδα

 

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κα Μαγδαληνή Βίτσου, μέλος ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
Μέλη της επιστημονικής ομάδας και συν-διδάσκοντες/διδάσκουσες είναι η κα Αναστασία Γκαϊνταρτζή, μέλος ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο κ. Αχιλλέας Κωστούλας, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.