Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

28/08/2023
 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» έχει διάρκεια 175 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν σε βάθος το πλαίσιο και τις τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και σε εκείνους που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ προκειμένου να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (ECTS 7).
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε, εκπαιδευτές προγραμμάτων ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Διά βίου Μάθησης (π.χ. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, ΚΕΚ, ΙΕΚ, εκπαιδευτικά σεμιναρίων για ενηλίκους, Σχολές Γονέων, εκπαίδευση ευάλωτων ομάδων ενηλίκων εκπαιδευομένων κ.λπ.), Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» αποσκοπεί στην εξοικείωση με τη θεωρία και πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων. Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν γνωρίσει το βασικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, θα είναι ικανοί να διδάξουν σε ενηλίκους, αλλά και θα διαθέτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στις επίσημες εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων.

Επιμόρφωση

Το χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι οι επάλληλες φάσεις πρακτικής άσκησης. Εκτός από τις θεωρητικές προσεγγίσεις το πρόγραμμα εστιάζει στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων μέσα από τον
σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση μικροδιδασκαλιών. Οι μικροδιδασκαλίες αποτελούν διεθνώς τον πλέον σύγχρονο τρόπο πρακτικής εκπαίδευσης τόσο στην εκπαίδευση ενηλίκων όσο και γενικότερα καθώς προσομοιάζουν τις τυπικές διδασκαλίες και βοηθούν τους εκπαιδευομένους να προσεγγίσουν πολλές και διαφορετικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Εγγραφές

Για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» συμπληρώστε online την αίτηση σας.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

Έως τη συμπλήρωση τμήματος

Έναρξη επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2023

Κόστος Συμμετοχής:

Τρόπος διεξαγωγής χωρίς έκπτωση: 280 ευρώ (140€ με την Αίτηση Συμμετοχής & 2 δόση 140€)

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του προγράμματος είναι ο κ. Κώστας Μάγος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επιστημονική Ομάδα

Φίλιππος Βλάχος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμβουλος-καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων. Έχει διδάξει σε μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων και έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.Κώστας Μάγος, Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων. Επί σειρά ετών διετέλεσε σύμβουλος- καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου στη θεματική ενότητα «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων», ενώ έχει διδάξει ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων σε ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων και έχει κάνει σχετικές ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια.

Εκτός των παραπάνω, με το πρόγραμμα προβλέπεται να συνεργασθούν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων με σημαντική εμπειρία τόσο στο πεδίο της θεωρίας όσο και της πρακτικής της εκπαίδευσης ενηλίκων.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.