Οικονομία & Τέχνη ΙΙ

06/06/2024

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Οικονομία και Τέχνη ΙΙ». Στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομίας σπανίως η έρευνα προσεγγίζει το χώρο των τεχνών. Στην παρούσα πρόταση επιχειρείται η σύνδεση βασικών εννοιών της Οικονομικής Επιστήμης στο πεδίο των τεχνών, στον ιστορικό χρόνο. Από την μετάβαση των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων και τις αλλαγές στους θεσμούς, στο συλλέγειν, στην ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, στις συντεχνίες, στις επενδύσεις της τέχνης έως την εμφάνιση μιας αγοράς της τέχνης και των παραγόντων της κατά την νεοτερικότητα. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την πλήρη εγκαθίδρυση μιας χρηματιστηριακής αγοράς στη μεταπολεμική περίοδο με τον πολυδιάστατο ρόλο της οικονομίας στην τέχνη από το ΄90 και μετά.
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
Σε οποιονδήποτε ενήλικα ενδιαφερόμενο.

Επιμόρφωση

Η επιμόρφωση υλοποιείται διά ζώσης.

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Οικονομία και Τέχνη IΙ» πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

Έως 20/06/2024

Έναρξη Επιμόρφωσης

Λήξη Επιμόρφωσης

Επιστημονική Ομάδα

Την επιστημονική ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος φέρει η κα. Αθηνά Οικονόμου, Μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.