Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Εκπαίδευση

18/06/2021

Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Εκπαίδευση».

 
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκει να προσδιορίσει την έννοια των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, να συνεισφέρει στην κατανόηση του περιεχομένου και των εσωτερικών διαιρέσεων τους, να προτείνει μία ταξινομία εργαλείων του διαδικτύου στις ανθρωπιστικές επιστήμες που την αναδεικνύουν, τελικά, σε προνομιούχο πεδίο παραγωγής, ανάπτυξης, διάσωσης και διάδοσης ποικίλων ειδών των ανθρωπιστικών επιστημών. Επιπρόσθετα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει ειδικότερα στις: α) δυνατότητες και τις ευκαιρίες για έρευνα μέσω του διαδικτύου, β) ερευνητικές προκλήσεις online ομάδων και κοινοτήτων στο διαδίκτυο, γ) ευκαιρίες για παραγωγή ψηφιακού διαδικτυακού υλικού από τεκμήρια και έρευνα στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, δ) δυνατότητες που παρέχονται για ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη στοιχείων που συνδέονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και ε) προκλήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν τη δημιουργία εμπλουτισμένων διδακτικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της διδασκαλίας των ανθρωπιστικών επιστημών με ψηφιακά μέσα.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική επισκόπηση και κατανόηση του πεδίου των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και η πρακτική άσκηση για την ενδυνάμωση δεξιοτήτων που συνδέονται με ψηφιακά διαδικτυακά εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές. Το πρόγραμμα εστιάζει στην καλλιέργεια θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τη δημιουργία εμπλουτισμένων διδακτικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο της διδασκαλίας των ανθρωπιστικών επιστημών με ψηφιακά μέσα.

Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 475 ώρες (9 μήνες). Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και υιοθετεί σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και συγκεκριμένα τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Κατηγορίες Εισακτέων

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Φοιτητές, απόφοιτους, υποψήφιους διδάκτορες Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Στελέχη πολιτιστικών οργανισμών, βιβλιοθηκών – πνευματικών κέντρων & πολιτιστικών συλλόγων

 

Σημαντικές Ημερομηνίες 

 • Περίοδος Εγγραφών: !!!Παράταση έως 15/10/2021
 • Έναρξη εκπαίδευσης: Οκτώβριος 2021
 • Λήξη εκπαίδευσης: Ιούλιος 2022

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικά Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Αντώνιος Σμυρναίος , Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο “Νεοελληνική Ιστορία – Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης – Διδακτική της Ιστορίας”.
Εκπαιδευτές του προγράμματος είναι οι:

 • Αντώνιος Σμυρναίος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Βασίλειος Κόλλιας, Επίκουρος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Αλέξανδρος Καπανιάρης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ., Μέλος Σ.Ε.Π. Ε.Α.Π.
 • Αννίτα Πρασσά, Ιστορικός, Αρχειονόμος, Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Μαγνησίας
 • Ευαγγελία Μουλά, Φιλόλογος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΕΚΠΑ, Μέλος Σ.Ε.Π. Ε.Α.Π.
 • Κωνσταντίνος Αμυδαλίτσης, Τεχνολόγος Εκπαιδευτικός – Ηλεκτρονικός MEd, MSc ΠΕ84