Συμβουλευτική Διαχείρισης Κρίσεων και Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Πράξη

25/10/2023
 

Συμβουλευτική Διαχείρισης Κρίσεων
και
Αποτελεσματική Εκπαιδευτική ΠράξηΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 420 ΩΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πυξίδα του Προγράμματος
η ανάδυση της επιθυμίας
του μαθητευόμενου και του
εκπαιδευτικού καθώς και
η ανάδειξη του προσώπου
τους μέσα από μια σχέση
επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά την επιτυχημένη μέχρι τώρα πορεία του Προγράμματος αυτού, διοργανώνει και Γ’ βιωματικό Τμήμα το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως .
Το Πρόγραμμα «Συμβουλευτική Διαχείρισης Κρίσεων και Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Πράξη» έχει διάρκεια 420 ώρες και έχει γενικό σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο σε θεωρητικό, όσο και πρακτικό επίπεδο, που διευκολύνουν την καθημερινή παιδαγωγική πράξη καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να υιοθετήσουν σύγχρονες και καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές, να έρθουν σε επαφή και να εφαρμόσουν μια νέα Θεωρία Μάθησης, την Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα (NDI), που βασίζεται στην αξιοποίηση της επιθυμίας των συμμετεχόντων προσώπων, προάγοντας έτσι την επικοινωνιακή διάσταση σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία.

Παράλληλα, θα είναι ικανοί να δουλεύουν με ομάδες και να διαχειρίζονται καλύτερα κάθε είδους κρίση στο παιδαγωγικό τους περιβάλλον, ώστε αφενός μεν να προαχθεί η «σχέση» στην εκπαίδευση, αφετέρου δε να καταστεί η εκπαιδευτική διαδικασία αντικείμενο γόνιμης, δημιουργικής και απολαυστικής διεργασίας και γενικότερα να λειτουργήσει αυτό ως πρόληψη της ψυχικής υγείας των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους.

Με τη περάτωση του εκπαιδευτικού Προγράμματος, η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων και η υλοποίηση της Πρακτικής Εφαρμογής στην τάξη τους, οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην «Συμβουλευτική διαχείρισης κρίσεων και Αποτελεσματική εκπαιδευτική πράξη».
Οι 420 ώρες αντιστοιχούν σε 30 ECTS

Το πρόγραμμα απευθύνεται:
Το παρόν εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
 • Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου
  των εκπαιδευτικών
 • Εκπαιδευτικούς (μόνιμους ή αναπληρωτές, ανέργους) όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης (ΚΕΣΥ)
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς και Εμψυχωτές που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης

Επιμόρφωση

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής εκπαίδευσης (blended learning) που θεωρείται η πλέον κατάλληλη, για τα προγράμματα που παρέχονται στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:

 • Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (80 ώρες) Η διαδικασία είναι πολύ φιλική για τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από το βαθμό εξοικείωσης τους με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Οι συναντήσεις κατανέμονται σε πέντε (5) Σαββατοκύριακα, σε αδρές γραμμές, μια συνάντηση κάθε μήνα (εκτός καλοκαιριού).
  Περιλαμβάνει:
  α)Webinars και βιωματικές, διαδραστικές εκπαιδευτικές τεχνικές, διεργασία ομάδας, μελέτη περίπτωσης κλπ.
  β)Εποπτεία Εφαρμογής στην Τάξη Τρίωρες συναντήσεις εποπτείας και ανατροφοδότησης της πρακτικής άσκησης από έμπειρους εξειδικευμένους επιστήμονες.
 • Ασύγχρονη εκπαίδευση- μελέτη (180 ώρες)
  Περιλαμβάνει:
  α)Πρακτική άσκηση (100 ώρες) Πέντε 5νθήμερα επάλληλων φάσεων πρακτικής άσκησης (έπονται οι συναντήσεις εποπτείας)
  β)συγγραφή μιας σύντομης εργασίας σε 2 φάσεις για την εμπέδωση της θεωρίας (60ώρες)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ που καλύπτει:

 

Εγγραφές/Κόστος

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Συμβουλευτική διαχείρισης κρίσεων και Αποτελεσματική εκπαιδευτική πράξη» υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης.

 

Κόστος Συμμετοχής:

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ανέρχεται σε 600 ευρώ και καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις των 50 ευρώ και 150 ευρώ με την εγγραφή.

 

Παράταση Εγγραφών

Έως 10 Μαρτίου 2024

Έναρξη Επιμόρφωσης

Μάρτιος 2024

 

Εγγραφές Τώρα!

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Την επιστημονική εποπτεία του Προγράμματος, έχει η κ. Μπότσογλου Καφένια, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Επιμορφώτρια– σύμβουλος του Προγράμματος είναι η κ. Καλλιρρόη Ντινοπούλου (Βιογραφικό Σημείωμα), π. Σχολική Σύμβουλος, Σχολική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπ/τρια Ενηλίκων.

Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας έχουν πολύχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,έχουν υψηλή κατάρτιση και εξαιρετικές δεξιότητες εποπτείας εκπαιδευτικών στο αντικείμενο αυτό και έτυχαν πολύ καλής αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες στα Προγράμματα αυτά.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.