Κλινικός Εργοφυσιολόγος – «Συνταγογράφηση» Άσκησης και Φυσικής Δραστηριότητας για Άτομα με μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα, Επίπεδο 2

28/01/2022
Κλινικός Εργοφυσιολόγος

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κλινικός Εργοφυσιολόγος – «Συνταγογράφηση» Άσκησης και Φυσικής Δραστηριότητας για Άτομα με μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα, Επίπεδο 2»

Ο στόχος του παρόντος καινοτόμου προγράμματος είναι να αναδείξει σε όλες τις νέες προσεγγίσεις σωματικής άσκησης και φυσικής δραστηριότητα (ΦΔ) για άτομα με μη μεταδιδόμενα νοσήματα για τη «συνταγογράφηση» του πιο ενδεδειγμένου προγράμματος άσκησης και ΦΔ αλλά και την ασφαλή και αποτελεσματική υλοποίησή του με βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε νοσήματος και κάθε ατόμου ώστε αυτό να βελτιώσει την κλινική του εικόνα και τη ζωή του.

Διάρκεια: 9 Μήνες (418ώρες), 38 ECTS

Μοριοδότηση

  • Διορισμούς εκπαιδευτικών εκπαίδευσης (μόνιμων και αναπληρωτών) με δύο (2) μονάδες (Ν. 4589/2019, άρθρο 55, 57, 58)
  • Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης με 0,5 μονάδες (Ν. 4547/2018, άρθρο 24)
  • Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (π.χ. ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-08-2020)

 

Απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Αποφοίτους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελλάδας ή ομοταγών Τμημάτων της Αλλοδαπής (Με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ)

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές της υβριδικής μεθόδου εκπαίδευσης (ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση και προαιρετική δια ζώσης). Οι εξ αποστάσεως διδακτικές συνεδρίες περιλαμβάνουν σύγχρονες και ασύγχρονες διαλέξεις για κάθε ενότητα. Η ασύγχρονη διδασκαλία γίνεται μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης. Οι σύγχρονες διαλέξεις του προγράμματος θα γίνουν μέσω διαδικτυακής διδακτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι το επιθυμούν να επισκεφθούν το Τ.Ε.Φ.Α.Α στα Τρίκαλα για δια ζώσης εργαστηριακά και βιωματικά εργαστήρια.
 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πως πρέπει να δομείται ένα πρόγραμμα για έναν αριθμό ΜΜΝ για τα οποία υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα ότι η άσκηση και η ΦΔ μπορούν να βοηθήσουν στην ευνοϊκή εξέλιξή τους. Τα προγράμματα άσκησης και ΦΔ για άτομα με ΜΜΝ αποτελούν μία απόλυτα υπεύθυνη διαδικασία που απαιτεί γνώση, ικανότητες και δεξιότητες που είναι εξειδικευμένες για κάθε νόσημα και έχουν ως στόχο πρώτα την διασφάλιση της υγείας των ασκούμενων και κατόπιν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων άσκησης και ΦΔ. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία του πρώτου επιπέδου του προγράμματός μας, το Επίπεδο 2 επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευομένων τόσο στις ιδιότητες και αρμοδιότητες του κλινικού εργοφυσιολόγου όσο και στην ικανότητα συνταγογράφησης άσκησης για άτομα με καρδιοαγγειακά, νευροεκφυλιστικά νοσήματα και νοσήματα του ανοσοποιητικού συστήματος και νοσήματα των οστών και αρθρώσεων.

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κλινικός Εργοφυσιολόγος – «Συνταγογράφηση» Άσκησης και Φυσικής Δραστηριότητας για Άτομα με μη Μεταδιδόμενα Νοσήματα, Επίπεδο 2» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Παράταση εγγραφών έως 01/04/2022

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Απρίλιος 2022

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ορίζεται στα 800€ (300€ προκαταβολή και 2 δόσεις).
 

Εκπτωτική Πολιτική

Το πρόγραμμα εφαρμόζει εκπτωτική πολιτική διδάκτρων

  • Εργαζόμενοι/απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ Π.Θ.: Έκπτωση 10%
  • Καταβολή εφάπαξ ποσού με την εγγραφή: Έκπτωση 12.5%
  • Όσοι ολοκλήρωσαν το πρώτο επίπεδο: Έκπτωση 15%
  • Όσοι ολοκλήρωσαν το 1ο επίπεδο & ταυτόχρονα έχουν αποφοιτήσει από το ΤΕΦΑΑ του ΠΘ ή έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ή συμμετείχε το ΤΕΦΑΑ του ΠΘ.: Έκπτωση 20%

Επιστημονική Ομάδα

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος είναι o Δρ. Ιωάννης Φατούρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μέλη της επιστημονικής ομάδας είναι 28 Εκπαιδευτές Παγκόσμιας Εμβέλειας.