Προηγμένη Αποκατάσταση στον ώμο του Αθλητή. Πέταλο Στροφέων/ Αστάθεια ώμου

02/02/2024

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Προηγμένη Αποκατάσταση στον ώμο του Αθλητή. Πέταλο Στροφέων/ Αστάθεια ώμου» στοχεύει στην εξοικείωση και εμβάθυνση των συμμετεχόντων στις κυριότερες και πιο συχνές παθήσεις και κακώσεις της άρθρωσης του ώμου που αντιμετωπίζει ένας φυσικοθεραπευτής. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η επαναξιολόγηση των βασικών γνώσεων στην περιοχή του ώμου λαμβάνοντας υπόψιν την ανατομία, την κλινική εμβιομηχανική της περιοχής, τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες και κλινικές οδηγίες, με κλινικό συλλογισμό που θα εμπεριέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία. Ο επιμορφούμενος θα αποκτήσει όλα τα εργαλεία ώστε να μπορεί ακόμα και στο πιο απαιτητικό κλινικό περιβάλλον να παρέχει την σωστότερη, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προσέγγιση στους ασθενείς του.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους φυσικοθεραπείας δημόσιων Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφοίτους φυσικοθεραπείας της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ), εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές και φοιτητές φυσικοθεραπείας δημόσιων Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση στο Εργαστήριο Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης στη Λαμία.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 16 ώρες.
(Σάββατο 28/09/2024 και Κυριακή 29/09/2024)

Εγγραφές

Η αίτησή σας για το πρόγραμμα «Προηγμένη Αποκατάσταση στον ώμο του Αθλητή. Πέταλο Στροφέων/ Αστάθεια ώμου» υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

Έως 15 Σεπτεμβρίου 2024

Έναρξη Επιμόρφωσης

28 Σεπτεμβρίου 2024

Λήξη Επιμόρφωσης

29 Σεπτεμβρίου 2024

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Την Επιστημονική Ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος φέρει ο κ. Ιωάννης Πουλής, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.