«Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - Σύγχρονες Τεκμηριωμένες Προσεγγίσεις»


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύγχρονες Τεκμηριωμένες Προσεγγίσεις».
Είναι το πρώτο Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ελλάδα, για τη Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση Σύγχρονων Τεκμηριωμένων Προσεγγίσεων για την ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση υπαρχόντων δεξιοτήτων των φυσικοθεραπευτών, σε θέματα κλινικής παρέμβασης στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εξειδίκευση των συμμετεχόντων στα κλινικά αντικείμενα της φυσικοθεραπείας εμβαθύνοντας σε στοιχεία φυσιολογίας, παθολογίας και παρακολούθησης των οργανικών συστημάτων που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση και τη στοχευμένη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε νοσηλευόμενους στη ΜΕΘ. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν γνώσεις για το σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων εισάγοντας στην κλινική πρακτική τεχνικές με την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 500 ώρες (7 μήνες). Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Το παρόν Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης απευθύνεται σε:

  • αποφοίτους φυσικοθεραπείας δημόσιων Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • αποφοίτους φυσικοθεραπείας της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ)
  • εργαζόμενους φυσικοθεραπευτές σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές
  • φοιτητές φυσικοθεραπείας δημόσιων Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιμόρφωση

 

Τα μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα:

  • Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας όπου οι συμμετέχοντες παρακολουθούν το αναρτώμενο εκπαιδευτικό υλικό με ευέλικτο τρόπο στις ώρες που μπορούν.
  • Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ιστο-διαλέξεων (webinars) σε προκαθορισμένες ώρες.
  • Βιντεομαθήματα που θα είναι διαθέσιμα συνεχώς προς τους συμμετέχοντες

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύγχρονες Τεκμηριωμένες Προσεγγίσεις» online.

 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, ανέρχεται στα 640€. Επιπλέον, προσφέρεται έκπτωση σε διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευομένων.

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Περίοδος Εγγραφών

10/05/2020 έως 10/10/2020

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2020

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη Κορτιάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη: Γαρυφαλλιά Πέπερα, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Λοιποί Φυσικοθεραπευτές Εκπαιδευτές
Δρ.Γρηγοριάδης Κων/νος, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟ
Δρ.Κουτσούμπα Ευαγγελία, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Δρ.Παπαδόπουλος Μανώλης, Γ.Ν. Ευαγγελισμός
Δρ.Πατσάκη Ειρήνη, Γ.Ν. Ευαγγελισμός
Δρ.Χρηστάκου Άννα, Γ.Ν. Ευαγγελισμός
Ανδριοπούλου Μαρία, MSc, Γ.Ν. Ασκληπιείο
Ζαμπλάρα Αναστασία, MSc Γ.Ν. Ασκληπιείο
Ζουμποπούλου Παναγιώτα, MSc
Μπεμπελέτση Πασχαλίνα, MSc, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Δρ.Ψωμά Μαρία, Ιατρός, Επιμ. Α., ΜΕΘ Γ.Ν. Λαμίας