Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

«Yoga – Pilates School:
Active Leisure, Mind & Well-being»


background

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Yoga – Pilates School: Active Leisure, Mind & Well-being» έχει διάρκεια 14 διδακτικές εβδομάδες και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από ττο Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ιδιωτικών σχολών άσκησης (yoga/pilates instructors, personal/group trainers κτλ), αθλητές, προπονητές, ελεύθερα ασκούμενους καθώς και σε οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να γνωρίσει και να ασκηθεί στην πρακτική των yoga-pilates, να βελτιώσει την αθλητική και φυσική του κατάσταση, τις δεξιότητες του πάνω στις asanas (στάσεις), στις pranayama (αναπνοές), στη χαλάρωση και τις ασκήσεις pilates mat.
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Yoga – Pilates School: Active Leisure, Mind & Well-being» έχει ως στόχο οι επιμορφούμενοι:
 
 να γνωρίσουν τις έννοιες του ελεύθερου χρόνου και της αναψυχής,
 
 να εισαχθούν και να βελτιωθούν σε πρακτικές των Asthanga/Hatha Yoga και του Pilates,
 
 να βελτιώσουν την αθλητική και τη φυσική τους κατάσταση (δύναμη, ευλυγισία, ισορροπία, αερόβια ικανότητα κτλ),
 
 να συνδέσουν την κίνηση, με την αναπνοή και το νου (Pranayama),
 
 να γνωρίσουν διαδικασίες, τρόπους και οφέλη πρακτικής σε ψυχικό επίπεδο (αναπνοές, meditation, χαλάρωση) μέσα από πρακτική εξάσκηση,
 
 να ενημερωθούν σε πρακτικές διατροφής και καθημερινής υγιεινής,
 
 να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της ενασχόλησης με τη yoga στους απαιτητικούς ρυθμούς που κινείται η σύγχρονη ανθρώπινη κοινωνία με στόχο τη δια βίου πρακτική.

Επιμόρφωση

 
Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της δια ζώσης και της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης. Μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης θα προσφέρεται σειρά οδηγών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επιμορφούμενων καθώς και πρακτικές για την αξιολόγηση της εξέλιξής τους. Τα δια ζώσης μαθήματα, όπου αποτελούν το κυριότερο και το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν σε ενοικιαζόμενες ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
 
Ο τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι τα Τρίκαλα

 

 

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Yoga – Pilates School: Active Leisure, Mind & Well-being» online.
 

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 250€.
 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

7/9/2017 – 3/10/2017

 

Έναρξη επιμόρφωσης

6/10/2017

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής στη Διοίκηση Δραστηριοτήτων Αναψυχής, του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κουθούρης Χαρίλαος, ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ, και μέλη ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και ειδικοί με διεθνείς πιστοποιήσεις, εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία αντικειμένων που αφορούν στα αντικείμενα Yoga – Pilates.