Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης. Το «Workplace Wellness Programs: Exercise, Nutrition, Ergonomics and Healthy Habits» είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 3 μηνών (114 ώρες εξ’ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία) με συνολικό φόρτο εργασίας 228 ώρες (9 ECTS), που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από εκπαιδευτές υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων ευεξίας σε διάφορους εργασιακούς χώρους.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι, μέσα από θεωρητικές και κυρίως πρακτικές διδακτικές ενότητες και βιωματικές δράσεις, να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και πρακτικές σχετικά με την ευεξία στο χώρο εργασίας (occupational wellness). Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) απόφοιτους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της χώρας ή των αντίστοιχων τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, β) απόφοιτους των Ιατρικών Τμημάτων της χώρας ή των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, γ) απόφοιτους των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Νοσηλευτικής, διατροφής των Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ της χώρας ή των αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, δ) απόφοιτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων σχετικών με τις πιο πάνω ειδικότητες και ε) απόφοιτους ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων (όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω) με κρατική πιστοποίηση.

Με την ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, εφαρμόζουν, καθοδηγούν και αξιολογούν, με τον πλέον επιστημονικό τρόπο, προγράμματα ευεξίας (ατομικά και ομαδικά) σε διάφορους εργασιακούς χώρους με στόχο την προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζόμενων.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές εξ’ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Η θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων θα πραγματοποιηθεί, εξ’ αποστάσεως (ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση) και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις – διαλέξεις και προβολή βίντεο.
Η πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως με σύγχρονη εκπαίδευση.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 3 μήνες και περιλαμβάνει 14 διδακτικές ενότητες. Στον ενημερωτικό οδηγό μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις διδακτικές ενότητες του προγράμματος

Εγγραφές

 

Βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Workplace Wellness Programs: Exercise, Nutrition, Ergonomics and Healthy Habits» και συμπληρώστε online την αίτησή σας. Στο πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής έως 30 ατόμων έτσι ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους που έχουν τεθεί. Για το λόγο αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας στις εγγραφές.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

01/09/2020 έως 15/01/2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

24 Ιανουαρίου 2021 – 21 Μαρτίου 2021

 
Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος διαμορφώνεται στα 500€. Τα δίδακτρα θα κατατεθούν σε δύο ισόποσες δόσεις των 250€. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη του προγράμματος και η δεύτερη πριν από τη λήξη του.

Επιστημονικά Υπεύθυνη

 

Επιστημονικά υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Γεροδήμος Βασίλειος, Καθηγητής Προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα θα είναι μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και την καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης και ευεξίας με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της αποδοτικότητας των εργαζόμενων.