Πιλοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Θ. για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη χειροτεχνία

25/06/2024

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό έργο με τίτλο: «Πιλοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Θ. για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη χειροτεχνία» και συγκεκριμένα των κλάδων της Υφαντικής και της Ξυλοτεχνίας.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης Δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Αναζωογόνηση των τοπικών χειροτεχνικών μονάδων ως κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2421006367 – 2410684752 – 2421074492 – 2410684708

ΥΦΑΝΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα έχει θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση συνολικής διάρκειας 1040 ωρών που αντιστοιχούν σε 120 ECTS. Στόχος της θεωρίας είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες θεωρητικές γνώσεις σε τομείς που αφορούν στην ιστορία της υφαντικής και του υφάσματος στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, την επεξεργασία των πρώτων υλών για την κατασκευή υφασμάτων αλλά και σε τομείς που αφορούν γενικότερα σε θέματα επιχειρηματικότητας και ελέγχου – προώθησης προϊόντων και σε θέματα παραδοσιακών τεχνικών και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο εργαστηριακό κομμάτι του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις διάφορες τεχνικές ύφανσης, απαραίτητες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την οικοδόμηση της δικής τους δημιουργικής γλώσσας. Ταυτόχρονα θα διδαχθούν τις τεχνικές επεξεργασίας των πρώτων υλών και μεθόδους βαφικής ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν υφάσματα με χρήση αργαλειού αλλά και τις τεχνικές ψηφιακού σχεδιασμού και παραγωγής υφασμάτων προκειμένου να δημιουργούν πρωτοπόρα και ανταγωνιστικά αντικείμενα ικανά να ενταχθούν σε ένα διεθνές εμπορικό πλαίσιο.
Βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι να εφοδιαστούν οι εκπαιδευόμενοι με παραγωγικές δεξιότητες και γνώσεις υψηλού επιπέδου υφαντικής, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες άμεσης απασχόλησης στον κλάδο της χειροτεχνίας ή/και να ξεκινήσουν τη δική τους δραστηριότητα ως αυτό-απασχολούμενες-οι ή ως επιχείρηση.
Αποτελέσματα:
Ο εκπαιδευόμενος/η μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να:
1. Αναπτύσσει τις βασικές αρχές που απαιτούνται για την λειτουργία μιας επιχείρησης που αφορά στην υφαντική.
2. Κάνει την απαιτούμενη προεργασία στον αργαλειό και στο χώρο κατασκευής, πριν την δημιουργία υφαντών.
3. Επιλέγει και προμηθεύεται τις πρώτες και βοηθητικές ύλες.
4. Επιλέγει το είδος και το σχέδιο του υφάσματος που θα κατασκευάσει.
5. Ασχολείται με την προώθηση των προϊόντων που δημιουργεί.
6. Εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
7. Μπορεί να κοστολογήσει σωστά το προϊόν που δημιουργεί.
8. Παραδίδει ή πουλάει το αντικείμενο στον πελάτη.
9. Χρησιμοποιεί παραδοσιακά σχέδια και μοτίβα για να δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα.Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔI.ΒI.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δυνατότητα επιδοτούμενης αίτησης για πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ.
Επιδοτούνται:
• Οι καθημερινές μετακινήσεις από τις γύρω Περιφερειακές Ενότητες και συγκεκριμένα:
o Για τη δομή του Βόλου: Π.Ε. Θεσσαλίας, Φθιώτιδας και Πιερίας,
o Για τη δομή των Ιωαννίνων: Π.Ε. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας
• Μετακινήσεις και διαμονή ανά ενότητα εργαστηριακού μαθήματος: για μέγιστο έως 4 άτομα ανά δομή από τις μακρινές περιοχές των άνω Π.Ε. ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας:
• Δεκατιανό και catering (μεσημέρι)
• Η αίτηση για την πιστοποίηση ΕΣΥΔ

ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ

Το πρόγραμμα «Ξυλοτεχνίας – Ξυλογλυπτικής» έχει διάρκεια 1040 ώρες που αντιστοιχούν σε 120 ECTS και καλύπτει την τέχνη της ξυλοτεχνίας – ξυλογλυπτικής κυρίως στον τομέα των ξυλόγλυπτων αντικειμένων και κατασκευών, συνδυάζοντας αρμονικά την μακραίωνη παράδοση στην νεοελληνική αστική, λαϊκή, εκκλησιαστική ξυλοτεχνία και ξυλογλυπτική με νέα μοτίβα και τεχνικές. Η ειδικότητα συνδέεται εξαιρετικά με την προσφορά υπηρεσιών στον τομέα του αγροτουρισμού, στην ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού, αλλά και στην ανάδειξη της λαϊκής παράδοσης και κληρονομιάς. Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας ξυλοτέχνης και σχεδιαστής χρηστικών & διακοσμητικών αντικειμένων, ως κατασκευαστής ειδικών επίπλων, ειδών δώρου, οικιακών σκευών, αξεσουάρ, παιχνιδιών, μουσικών οργάνων, ξύλινων εξωτερικών κατασκευών, αλλά και ως βαρελοποιός, κυψελοποιός κ.α., είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας, εφαρμόζοντας παραδοσιακές τεχνικές για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδοσιακών τεχνών χρησιμοποιώντας ένα προϊόν άκρως οικολογικό, το ξύλο.
Βασικός σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες ανταγωνιστικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, απαραίτητες για μια επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη στον τομέα της ξυλοτεχνίας και ξυλογλυπτικής και της παραγωγής καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων.
Στόχοι του προγράμματος είναι με αφετηρία τις τεχνικές της παραδοσιακής ξυλοτεχνίας και ξυλογλυπτικής και των ιδιαίτερων διακοσμητικών χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής της Ελλάδας να δημιουργηθούν κανάλια καινοτομίας για την ανάπτυξη και προώθηση ανταγωνιστικών και μοντέρνων προϊόντων που αφενός θα βοηθήσουν στην αναβίωση της τέχνης αυτής στην Ελλάδα αλλά θα συμβάλουν και στην περαιτέρω ανάπτυξη της ξυλοτεχνίας και ξυλογλυπτικής.
Αποτελέσματα:
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος της Ξυλοτεχνίας – Ξυλογλυπτικής οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:
• Ανταπεξέλθουν στα απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στον τομέα της Ξυλοτεχνίας – Ξυλογλυπτικής και της παραγωγής διακοσμητικών – χρηστικών καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων,
• Διατηρήσουν και να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελλαδικού χώρου σε ό, τι αφορά την ξυλοτεχνία και ξυλογλυπτική και τις τεχνικές διακόσμησης, όπως αυτές αναπτύσσονται μέσα από τοπικές παραδοσιακές δημιουργίες.
• Συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό παραδοσιακών διαδικασιών σχεδιασμού και κατασκευής ξυλοτεχνημάτων με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στο πλαίσιο των διεθνών τάσεωνΗ επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔI.ΒI.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δυνατότητα επιδοτούμενης αίτησης για πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ.
Επιδοτούνται:
– Οι καθημερινές μετακινήσεις από τις γύρω Περιφερειακές Ενότητες
• Για τη δομή της Καρδίτσας: Π.Ε. Θεσσαλίας και Φθιώτιδας
• Για τη δομή της Φλώρινας: Π.Ε. Δ. Μακεδονίας, Κ. Μακεδονίας
• Για τη δομή του Ηρακλείου Κρήτης: Π.Ε. Κρήτης- Μετακινήσεις και διαμονή ανά ενότητα εργαστηριακού μαθήματος: για μέγιστο έως 4 άτομα ανά δομή από τις μακρινές περιοχές των άνω Π.Ε. ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας
– Δεκατιανό και catering (μεσημέρι)
– Η αίτηση για την πιστοποίηση ΕΣΥΔ

Κατηγορίες Εισακτέων & για τους 2 Κλάδους
Το Εκπαιδευτικό Έργο απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, που:
• έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους
• είναι απόφοιτοι Γυμνασίου
• και εφόσον εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις κάτωθι περιπτώσεις:
α) απασχολούνται ή έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν ως χειροτέχνες, Υφαντικής και Ξυλοτεχνίας (αντίστοιχα), όπως αυτό τεκμηριώνεται κατά περίπτωση από την εγγραφή στον σχετικό ΚΑΔ, ή τα σχετικά ένσημα, ή την κατοχή βεβαιώσεων χειροτεχνικής δεξιότητας, κατά τα οριζόμενα είτε στην παρ.3 του άρθρου 45 του ν. 4497/2017 (Α’171), είτε στην παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4849/2021 (Α’207),
β) είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, συναφούς με τους κλάδους χειροτεχνίας της παρούσας, πανεπιστημιακού τμήματος ή πιστοποιημένης ιδιωτικής σχολής,
γ) έχουν επιλεγεί από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, απαρτιζόμενη από μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΠΘ, κατόπιν υποβολής στην εν λόγω Επιτροπή αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα, συνοδευόμενης από φάκελο έργων τους (σε περίπτωση μη δυνατότητας απόδειξης ενασχόλησής τους με την υφαντική / ξυλοτεχνία).
δ) είναι κάτοικοι μικρών ηπειρωτικών και μικρών ορεινών ή μικρών νησιωτικών δήμων,
ε) είναι μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υπό την έννοια του ν. 4430/2016 (Α’205) όπως ισχύει, και
στ) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο σχετικό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Οι ανωτέρω έξι (6) περιπτώσεις τίθενται διαζευκτικά και κατά σειρά φθίνουσας προτεραιότητας, όσον αφορά την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις Εγγραφής / Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα κατάρτισης είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης και να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται παρακάτω:
1. Φόρμα Αίτησης

• Αντίγραφο Απολυτήριου Γυμνασίου ή Λυκείου ή Αντίγραφο Πτυχίου Ανώτατης Σχολής
• Αντίγραφο Ταυτότητας
• 1 Φωτογραφία
• Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

• Φάκελος Έργου (για την περίπτωση γ΄ στις Κατηγορίες Εισακτέων): Ψηφιακές αναπαραγωγές 20 προσωπικών έργων εικαστικών ή εφαρμοσμένων τεχνών με έμφαση στο πεδίο στο οποίο επιθυμεί να συμμετέχει ο υποψήφιος/α: υφαντική ή ξυλοτεχνία. Θα αναγράφεται το υλικό, οι διαστάσεις και ο χρόνος δημιουργίας

• Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία / Αυτό-απασχόληση (για την περίπτωση α΄ στις Κατηγορίες Εισακτέων): Επισυνάπτεται μόνο στην περίπτωση που κάποια/ος απασχολείται ή έχει απασχοληθεί στο παρελθόν ως χειροτέχνης, Υφαντικής και Ξυλοτεχνίας (αντίστοιχα), όπως αυτό τεκμηριώνεται κατά περίπτωση από την εγγραφή στον σχετικό ΚΑΔ, ή τα σχετικά ένσημα, ή την κατοχή βεβαιώσεων χειροτεχνικής δεξιότητας, κατά τα οριζόμενα είτε στην παρ.3 του άρθρου 45 του ν. 4497/2017 (Α’171), είτε στην παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4849/2021 (Α’207)

• Εντοπιότητα (για την περίπτωση δ΄ στις Κατηγορίες Εισακτέων): Επισυνάπτεται μόνο στην περίπτωση που κάποια/ος είναι κάτοικος μικρών ηπειρωτικών και μικρών ορεινών ή μικρών νησιωτικών δήμων

• Βεβαίωση Ανεργίας (για την περίπτωση στ΄ στις Κατηγορίες Εισακτέων): Επισυνάπτεται μόνο στην περίπτωση που κάποια/ος είναι άνεργη/ος & εγγεγραμμένη/ος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ΔΥΠΑ
2. Συνέντευξη

Η συνέντευξη των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή και είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με υβριδικό σύστημα, ήτοι και δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως (διαδικτυακά).

Επιμόρφωση

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής εκπαίδευσης (blended learning) που θεωρείται η πλέον κατάλληλη, για τα προγράμματα που παρέχονται στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (320 ώρες): Η διαδικασία είναι πολύ φιλική για τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από το βαθμό εξοικείωσης τους με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες.
Εργαστήρια (διά ζώσης) και Project (συνολικά 720 ώρες) στις παρακάτω δομές:
ΥΦΑΝΤΙΚΗ
• Λύκειο Ελληνίδων, Βόλος
• Μέκειο Οικοτροφείο, Ιωάννινα
ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ
• Καρδίτσα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
• Φλώρινα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
• Ηράκλειο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Η υλοποίηση των Project θα γίνει εντός των εργαστηρίων.

Εγγραφές/Κόστος

Η κατάρτιση στους τομείς της Υφαντικής και της Ξυλοτεχνίας διατίθεται δωρεάν και η αίτηση συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας των αιτήσεων.

 Εγγραφές

Έως 20 Ιουλίου 2024

Έναρξη Επιμόρφωσης

30 Αυγούστου 2024

Λήξη Επιμόρφωσης

30 Νοεμβρίου 2025

Συνέντευξη

Θα ανακοινωθεί

Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ότι το Πρόγραμμα δύναται να μετατεθεί, αναβληθεί, διακοπεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων.

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Την επιστημονική εποπτεία των Προγραμμάτων, έχει η κ. Γλυκερία Καραγκούνη, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη του Προγράμματος της Υφαντικής: Αν. Καθηγήτρια Γλυκερία Καραγκούνη.
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος του Προγράμματος της Ξυλοτεχνίας: Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Διδάσκοντες/εκπαιδευτές στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Πανεπιστημίων, ερευνητές κάτοχοι διδακτορικού και μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα, καθώς και επαγγελματίες εξειδικευμένοι: υφαντές/υφάντριες, ξυλοτέχνες / ξυλογλύπτες με μακροχρόνια πείρα στο αντικείμενο.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.