Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες”

    Τα προγράμματα περιλαμβάνουν δια ζώσης εκπαίδευση η οποία είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου καλείστε να επιλέξετε τον νομό στον οποίο θα παρακολουθήσετε τα δια ζώσης μαθήματα εφόσον επιλεγείτε.