Πρόγραμμα Kατάρτισης για 20.000 Εργαζόμενους & Ανέργους
στον Τομέα του Τουρισμού με Επίδομα 1250€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόγραμμα Kατάρτισης για Εργαζόμενους & Ανέργους στον Τομέα του Τουρισμού