Αρχές Οινολογίας: από το αμπέλι στο ποτήρι

28/02/2023

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αρχές Οινολογίας: από το αμπέλι στο ποτήρι» έχει ως σκοπό την εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση όσων επιθυμούν να εργασθούν ή εργάζονται στον χώρο του κρασιού, δημιουργώντας ικανούς-ες τεχνικούς Αμπελουργίας- Οινοποιίας, που να μπορούν να στελεχώσουν τα οινοποιία του τόπου τους ή να έχουν τα βασικά πρώτα εφόδια να δημιουργήσουν το δικό τους οινοποιείο ή και απλά να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να δημιουργήσουν το δικό τους κρασί

Σε ποιους απευθείνεται

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε άτομα που είτε εργάζονται ήδη, είτε θέλουν να εργασθούν ή να δημιουργήσουν οινοποιητικές επιχειρήσεις ή που είναι Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Απόφοιτοι ΙΕΚ και επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα αμπελουργίας- οινολογίας,ή παραδοσιακοί ιδιοπαρασκευαστές οίνου ή και απλοί καταναλωτές που θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την παραγωγή, την αξιολόγηση και την κατανάλωση οίνου.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

  • Πλατφόρμες τηλεεκπαίδευσης
  • Διαμοιρασμός οπτικοακουστικού υλικού
  • Σύγχρονα και Ασύγχρονα

Εγγραφές

Η αίτησή σας για το πρόγραμμα «Αρχές Οινολογίας: από το αμπέλι στο ποτήρι» υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Περίοδος Εγγραφών: έως 31/03/2023
  • Έναρξη εκπαίδευσης: Απρίλιος 2023
  • Λήξη εκπαίδευσης: Ιούνιος 2023

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Την Επιστημονική Ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος φέρει o κ. Μανούρας Αθανάσιος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.