Τοξικολογία για όλους

22/06/2021

Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τοξικολογία για όλους».

 
Σκοπός του παρόντος επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τον κόσμο της Τοξικολογίας, η οποία βρίσκει εφαρμογή σχεδόν σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης καθημερινότητας.
Με το πέρας της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα διαθέτει βασική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, ώστε να εντοπίζει τις εφαρμογές που βρίσκει η Τοξικολογία στην καθημερινότητά του, να διαβάζει και να κατανοεί τα σήματα που υπάρχουν πάνω σε χιλιάδες εμπορικά προϊόντα, να αναγνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους που αυτά ενέχουν, καθώς και τους τρόπους διαχείρισης/απόρριψης αυτών.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στο ευρύ κοινό που ευαισθητοποιείται γύρω από τους καθημερινούς κινδύνους που προκύπτουν μέσω του σύγχρονου τρόπου ζωής και ενδιαφέρεται να ενημερωθεί σχετικά με τους τρόπους προστασίας από αυτούς.
Τελικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αντίληψης του σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον και της προστασίας της ανθρώπινης υγείας τόσο σε εργασιακό επίπεδο όσο και στην κανονική ζωή.

Σκοπός

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενημέρωση και εξοικείωση του γενικού πληθυσμού με έννοιες/προϊόντα/σύμβολα με τα οποία έρχεται σε επαφή στην καθημερινή του ζωή. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο ενδιαφερόμενος θα καθίσταται ικανός να αξιοποιήσει την προσλαμβανόμενη θεωρητική γνώση προκειμένου να αξιολογήσει τις επιπτώσεις ποικίλων προϊόντων/πρακτικών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τέλος, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τοξικολογία για όλους» θα παρέχει στον ενδιαφερόμενο τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορεί να προστατεύσει κατάλληλα τόσο την υγεία του, όσο και το φυσικό περιβάλλον.

Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 55 ώρες οι οποίες αντιστοιχούν σε 2 μήνες . Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και υιοθετεί σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και συγκεκριμένα τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση . Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κατηγορίες Εισακτέων

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν:

  • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Επαγγελματικών Λυκείων) Απόφοιτοι ΙΕΚ δημοσίου και ιδιωτικού.
  • Προπτυχιακοί φοιτητές, Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
  • Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τους καθημερινούς κινδύνους που προκύπτουν μέσω του σύγχρονου τρόπου ζωής και να ενημερωθεί σχετικά με τους τρόπους προστασίας από αυτούς.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες 

  • Περίοδος Εγγραφών: !Παράταση έως 8/11/2021
  • Έναρξη εκπαίδευσης: Οκτώβριος 2021
  • Λήξη εκπαίδευσης: Δεκέμβριος 2021

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικά Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Δημήτριος Κουρέτας , Καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας με γνωστικό αντικείμενο “Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών-Τοξικολογία”
Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κα. Ευτυχία Ασπροδίνη , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής με γνωστικό αντικείμενο “Φαρμακολογία”
Εκπαιδευτές στο παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι οι:

  • Χαριτίνη Νέπκα, Ιατρός – Κυτταροπαθολόγος.
  • Φώτιος Τέκος, Διευθύνων σύμβουλος FoodOxys ΙΚΕ Τεχνοβλαστός, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Π.Θ.
  • Ζωή Σκαπέρδα, Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Π.Θ.
  • Περικλής Βαρδάκας, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Π.Θ.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.