Τηλεαποκατάσταση & Tηλεσυμβουλευτική για Επιστήμονες Υγείας

02/11/2021
 «Τηλεαποκατάσταση και Tηλεσυμβουλευτική για Επιστήμονες Υγείας»


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τηλεαποκατάσταση & Tηλεσυμβουλευτική για Επιστήμονες Υγείας» και απονέμει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και 30 ECTS. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δέκα (10) μήνες αντιστοιχώντας σε 500 ώρες υβριδικής (μικτής) εκπαίδευσης.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η διεύρυνση και εμπλουτισμός των γνώσεων και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων των επιστημόνων υγείας σχετικά με την τηλεαποκατάσταση και Tηλεσυμβουλευτική με στόχο την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον όπου η εξ αποστάσεως πρόληψη, διάγνωση, αξιολόγηση, θεραπεία και συμβουλευτική είναι αναγκαίες είτε λόγω περιορισμένης ή μη επιτρεπτής δια ζώσης πρόσβασης των ασθενών στις υπηρεσίες αυτές.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες υγείας προσδοκώντας να τους καταστήσει ικανούς να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της τηλεαποκατάστασης και τηλεσυμβουλευτικής, τις δυνατότητες που προσφέρει και τους περιορισμούς της, να αναγνωρίζουν το εύρος εφαρμογής των υπηρεσιών αυτών ιδιαίτερα στο πεδίο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ), να αναπτύξουν συγκεκριμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, να αξιολογούν και να παρέχουν οδηγίες έγκυρα και εξ αποστάσεως στους ασθενείς, να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και τις εφαρμογές της καθώς επίσης να είναι ενήμεροι για τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας, νομικών και προσωπικών δεδομένων και αποζημίωσης των εξ αποστάσεως υπηρεσιών. Τέλος, το πρόγραμμα προσδοκά να αναπτύξει στους επιμορφούμενους ικανότητες και δεξιότητες προώθησης και εκπαίδευσης των υπηρεσιών τηλεαποκατάστασης και τηλεσυμβουλευτικής καθώς και γνώσεις κριτικής αξιολόγησης, ανάπτυξης και εφαρμογής σχετικών ερευνητικών μελετών.

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα «Τηλεαποκατάσταση & Tηλεσυμβουλευτική για Επιστήμονες Υγείας» στηρίζεται στις αρχές της υβριδικής μεθόδου εκπαίδευσης (μικτής) εκπαίδευσης, δηλαδή συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και δια ζώσης εργαστηριακή εκπαίδευση. Το πρόγραμμα απευθύνεται

  • σε Επιστήμονες Υγείας
  • πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)

και στοχεύει στην επιμόρφωση των επιστημόνων υγείας πάνω στα θέματα της τηλεαποκατάστασης και τηλεσυμβουλευτικής ασθενών στους οποίους δεν δύναται ή δεν επιτρέπεται η δια ζώσης θεραπεία και συμβουλευτική.

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τηλεαποκατάσταση & Tηλεσυμβουλευτική για Επιστήμονες Υγείας» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

28/02/2022

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Μάρτιος 2022

 
Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 800 ευρώ και υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης. Αναλυτικά τις εκπτωτικές κατηγορίες μπορείτε να τις δείτε παρακάτω:
 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη

 

Επιστημονική υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κα. Ελένη Καπρέλη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στις Εφαρμοσμένες Νευροεπιστήμες στην αποκατάσταση ασθενών με μυοσκελετικές διαταραχές καθώς επίσης και στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνεργαζόμενοι ερευνητές (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.