Τεχνικός Εργαστηρίων Υγείας

14/11/2023

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «Τεχνικός Εργαστηρίων Υγείας» έχει σχεδιαστεί για άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν πλήρεις γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες σε εργαστηριακές τεχνικές. Περιλαμβάνει πρακτικές συνεδρίες για την παροχή ολοκληρωμένης κατανόησης των εργαστηριακών αρχών, τεχνικών και πρωτοκόλλων ασφάλειας. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε διάφορα εργαστηριακά περιβάλλοντα κυρίως κυτταρικών, βιοχημικών, μικροβιολογικών εργαστηρίων. Θα εκπαιδευτούν να εκτελούν εργαστηριακές δοκιμές, να αναλύουν αποτελέσματα, να αντιμετωπίζουν πρακτικά προβλήματα και να συντηρούν εργαστηριακό εξοπλισμό.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικής και τεχνικής κατεύθυνσης που θέλουν να αποκτήσουν εργαστηριακή εμπειρία και κατάρτιση με σκοπό να εργαστούν σαν τεχνικοί υπεύθυνοι εργαστηρίων (χημικών, βιοχημικών, διαγνωστικών, κτλ).

Επιμόρφωση

Η έναρξη της επιμόρφωσης πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο, στις 31/12 για το 2023 και στις 20/2 για το 2024. Η διάρκειά της είναι δεκάμηνη, μπορεί ωστόσο, να παραταθεί για άλλους 10 μήνες. Οι μετεκπαιδευόμενοι κατά τον τελευταίο μήνα της μετεκπαίδευσης και οπωσδήποτε 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη της, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από τον επιστημονικά υπεύθυνο την παράτασή της για διάστημα μέχρι και 5 ή 10 μηνών.

Εγγραφές

Για την εγγραφή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τεχνικός Εργαστηρίων Υγείας» συμπληρώστε online την αίτηση σας.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

Εώς 31 Δεκεμβρίου 2023

Έναρξη Επιμόρφωσης

Ιανουάριος 2024

Επιστημονικά Υπεύθυνος/Διδάσκοντες

Την Επιστημονική Ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος φέρει ο κ. Γιώργος Κοντοπίδης Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.