Διδασκαλία οθωμανικής γλώσσας & παλαιογραφίας

10/02/2022

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Διδασκαλία οθωμανικής γλώσσας & παλαιογραφίας» στοχεύει στηνεξοικείωση των επιμορφούμενων με τις διάφορες πηγές της Οθωμανικής Ιστορίας παρέχοντας τηδυνατότητα προσέγγισης και αξιοποίησης των πηγών κειμενικού χαρακτήρα.

 
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος αναμένεται οι επιμορφούμενοι να εξοικειωθούν με ταβασικά μορφοσυντακτικά φαινόμενα της οθωμανικής γλώσσας. Στα πρώτα μαθήματα θαπαρουσιαστεί το οθωμανικό αλφάβητο και η απόδοση των χαρακτήρων στα σύγχρονα τουρκικά.Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διδασκαλία των απλών μορφοσυντακτικών φαινομένων. Στα τελευταίαμαθήματα θα διδαχθούν τυπωμένα κείμενα (maṭṭbū) που έχουν σταχυολογηθεί από την πλούσιαιστοριογραφική οθωμανική παραγωγή. Επίσης, θα εξεταστούν άρθρα και δημοσιεύματα από τονοθωμανικό Τύπο, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με το Βασίλειο τηςΕλλάδας. Οι επιμορφούμενοι σταδιακά θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πιο σύνθετα φαινόμενα τηςοθωμανικής γλώσσας και θα αποκτήσουν την ευκαιρία να διαβάσουν και να σχολιάσουν κείμεναμέσα από πρωτογενείς πηγές
 

Σε ποιους απευθείνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • πτυχιούχους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής
  • φοιτητές ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τηςημεδαπής και της αλλοδαπής
  • ερευνητές
  • εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας της δημόσιας &ιδιωτικής εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι)
  • υπαλλήλους δημόσιου & ιδιωτικού τομέα
  • πολίτες που έχουν προσφυγική καταγωγή ή ενδιαφέρονταιγια την Οθωμανική Ιστορία
  • οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης και όλα τα μαθήματα βιντεοσκοπούνται με σκοπό τη δυνατότητα παρακολούθησης και σε δεύτερο χρόνο.
Διάρκεια 48 ώρες (4 μήνες)

Εγγραφές

Η αίτησή σας για το πρόγραμμα «Διδασκαλία οθωμανικής γλώσσας & παλαιογραφίας» υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Περίοδος Εγγραφών: !!!Παράταση έως 10/02/2022
  • Έναρξη εκπαίδευσης: Φεβρουάριος 2022
  • Λήξη εκπαίδευσης: Μάϊος 2022

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Την Επιστημονική Ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος φέρει ο κ. Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.