Η Καινοτόμα Θεματική/Διεπιστημονική Προσέγγιση“ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ” (STORYLINE) για τη Διδασκαλία σε ΟΛΕΣ τις ΜΟΡΦΕΣ και ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και η Αξιοποίηση του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ και του ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

26/08/2022

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα «Η Καινοτόμα Θεματική/Διεπιστημονική Προσέγγιση “ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ” (STORYLINE) για τη Διδασκαλία σε ΟΛΕΣ τις ΜΟΡΦΕΣ και ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του ΣΕΝΑΡΙΟΥ και του ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ» έχει διάρκεια 9 μηνών (450 ώρες) και ισοδυναμεί με 30 ECTS. Στοχεύει στην εκπαίδευση των επιμορφούμενων στην Ιστοριογραμμή/Storyline, το ψηφιακό σενάριο και το ψηφιακό παιχνίδι. Αποτελείται από ένα εύρος θεματικών ενοτήτων με σκοπό να εξασφαλίσει μια ολοκληρωμένη και πλήρη εκπαίδευση και εξειδίκευση μέσω θεωρητικής αλλά και πρακτικής/βιωματικής προσέγγισης, προσφέροντας τόσο θεωρητικές γνώσεις όσο και στοχευμένες πρακτικές δεξιότητες.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε

1. Στελέχη της εκπαίδευσης που ασχολούνται με τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών.
2. Εκπαιδευτές Ενηλίκων /Εκπαιδευτικών.
3. Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων (μόνιμους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους).
4. Ειδικούς Παιδαγωγούς.
5. Πτυχιούχους και Φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.
6. Πτυχιούχους και Φοιτητές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
7. Όσους εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μουσεία, Κατασκηνώσει κ.α..
8. Σχεδιαστές και εμψυχωτές εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Επιμόρφωση

 

Η Ιστοριογραμμή αποτελεί ένα δημιουργικό, ευχάριστο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο, κατάλληλο για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και για όλες τις ηλικίες σε δομές τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μορφής εκπαίδευσης. Προσφέρει ένα πλαίσιο, αυτό της ιστορίας, το οποίο δίνει νόημα στη χρήση μιας ευρείας ποικιλίας μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας. Τέλος, συνδέει διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, αποσκοπώντας στην απόκτηση ολοκληρωμένης και όχι κατακερματισμένης και αποσπασματικής γνώσης.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως σύγχρονα και ασύγχρονα. Περιέχει 7 σύγχρονες συναντήσεις στις οποίες η συμμετοχή είναι προαιρετική.

Εγγραφές

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Καινοτόμα Θεματική/Διεπιστημονική Προσέγγιση “ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ” (STORYLINE) για τη Διδασκαλία σε ΟΛΕΣ τις ΜΟΡΦΕΣ και ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του ΣΕΝΑΡΙΟΥ και του ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ» online.

 
 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Έως 30/11/2022

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Νοέμβριος 2022

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Επιστημονική Υπεύθυνη, Διδάσκουσα και Επόπτρια του προγράμματος είναι η κα. Ηλιοπούλου Ιφιγένεια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Strathclyde (Μ. Βρετανία) και μόνιμο μέλος του διδακτικού προσωπικού του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές στη Προσχολική και Σχολική ηλικία και εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Η κα. Ηλιοπούλου διδάσκει στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, “Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία”. Είναι εξειδικευμένη στην Storyline – Ιστοριογραμμή, έχει ιδρύσει τη Storyline Greece και εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Διεθνές Δίκτυο Storyline.
 

Εκπαιδευτές

  • Βλάχου Αναστασία – Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο “Ειδική Αγωγή – Εκπαιδευτική Ένταξη”
  • Χρονάκη Άννα – Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο “Μαθηματική Εκπαίδευση και Ανοιχτές Τεχνολογίες Μάθησης”
  • Πεντάζου Ιουλία – Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας