ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ -
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ STEM

Παράταση εγγραφών έως 30/05/2021 λόγω αυξημένης ζήτησης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔI.ΒI.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Το πρόγραμμα «ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ STEM» έχει διάρκεια 450 ωρών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων αιχμής, προσφέροντας θεωρητικές γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές δεξιότητες στους επιμορφούμενους. Η επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Διάρκεια: 9 μήνες (450 ώρες)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων
 • Εκπαιδευτές προγραμμάτων δια βίου μάθησης
 • Σχολικούς Συμβούλους
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό ΙΕΚ
 • Σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες
 • Σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Σε εκπαιδευτές ιδιωτικών κέντρων STEM και εκπαιδευτικής ρομποτικής για την επιμόρφωση τους στην επιστημολογία STEM ως εκπαιδευτής STEM

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:

 • σύγχρονη εκπαίδευση κατά την οποία οι επιμορφούμενοι αλληλεπιδρούν με τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους
 • ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εγγραφές

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ STEM» σε ηλεκτρονική μορφή.

 
 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, ανέρχεται στα 650€.
 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών Δωρεάν Εισαγωγικού μαθήματος:

8/3/2021 – 31/3/2021

Το δωρεάν μάθημα θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 27/03/2021 και ώρα 7:00 μ.μ. – 8:30μ.μ ή Σάββατο 03/04/2021 και ώρα 7:00 μ.μ. – 8:30μ.μ
(μπορείτε να επιλέξετε ημερομηνία)
 

 

Περίοδος Εγγραφών

8/3/2021 – 4/4/2021

 

Έναρξη επιμόρφωσης

10 Μαίου 2021

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Γεώργιος Σταμούλης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνεργαζόμενοι ερευνητές (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.