ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ STEM - Δ ΚΥΚΛΟΣ - ΔΩΡΕΑΝ

Αίτηση Συμμετοχής για να παρακολουθήσεις δωρεάν ένα εισαγωγικό μάθημα και τον τρόπο της εκπαίδευση σου στο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ STEM
  • Υποχρεωτικά πεδία *

  • Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης με μικρά γράμματα ώστε να αποφεύγονται λάθη τονισμού.

    Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση του πιστοποιητικού παρακολούθησης
  • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΜΙΚΡΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το επώνυμο σας)
  • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΜΙΚΡΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το όνομα σας)
  • (Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΜΙΚΡΑ ΓΡΑMΜΑΤΑ το όνομα)