Σχολική Νοσηλευτική και Ψυχική Υγεία

07/04/2022

Παράταση Εγγραφών: Έως 15/07/2022

Σχολική Νοσηλευτική και Ψυχική Υγεία

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος “Σχολική Νοσηλευτική και Ψυχική Υγεία” είναι επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα νοσηλευτικής που αφορούν τη σχολική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα στόχος του είναι η μετάδοση γνώσεων νοσηλευτικής που άπτονται και σε θέματα ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να εξειδικεύσει τους συμμετέχοντες δίνοντας τους τη δυνατότητα να παρέχουν, υπηρεσίες ενημέρωσης (αγωγής υγείας), υποστήριξης και φροντίδας παιδιών υγειών και ασθενών με παιδιατρικά νοσήματα, αντιμετώπιση οξέων αλλά και χρόνιων περιστατικών με απώτερο στόχο τη μείωση των άμεσων και απώτερων επιπλοκών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδιού και της οικογένειας σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον και την ομαλή προσαρμογή του στην καθημερινότητα.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 420 ώρες (9 μήνες).
Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μοριοδότηση

Μοριοδότηση στη Γενική και Ειδική Εκπαίδευση, στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

 • Α) Διορισμού μόνιμων ή πρόσληψης ως αναπληρωτών/ωρομίσθιων με το σύστημα του ΑΣΕΠ (νόμος 4589/2019) (2 μονάδες)
  Εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης (άρθρο 57)
  Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Ε.Α.Ε.) (άρθρο 58)
  Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό – Ε.Ε.Π. (άρθρο 59)
  Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό – Ε.Β.Π. (άρθρο 60)
 • B)Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης με μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα και έως δύο (2) μονάδες (Ν.4823/2021, άρθρο 33)
 • Γ)10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 1088/τ.Β/ 02-04-2019)
 • Δ) Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΙΕΚ ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-08-2020)

Aπευθύνεται σε:

 • πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • αποφοίτους Β/θμιας εκπαίδευσης
 • εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι)

Επιμόρφωση


Τα μαθήματα του προγράμματος πραγματοποιούνται με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα:
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπου οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο το υλικό του προγράμματος.

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχολική Νοσηλευτική και Ψυχική Υγεία» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Παράταση Εγγραφών

Έως 15/07/2022

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

18 Ιούνιος 2022

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 350€ με δόσεις.

Επιστημονική Υπεύθυνη

Επιστημονική Υπεύθυνη: Κοτρώτσιου Ευαγγελία, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βιογραφικό


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.