Εισαγωγή στον Κβαντικό Υπολογισμό (Python & Qiskit)

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εισαγωγή στον Κβαντικό Υπολογισμό (Python & Qiskit)» και απονέμει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δύο (2) μήνες οι οποίοι αντιστοιχούν σε 40 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας (20 ώρες σύγχρονη και 20 ώρες ασύγχρονη).
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση και διάδοση του κβαντικού υπολογισμού (Quantum Computing) μέσω της εισαγωγής σε απαραίτητες θεωρητικές έννοιες και της ανάπτυξης Κβαντικών Κυκλωμάτων χρησιμοποιώντας το framework ανοιχτού κώδικα Qiskit.
Οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση :

  • να καταλαβαίνουν τι είναι και πως λειτουργεί ένας κβαντικός υπολογιστής
  • να γνωρίζουν την χρησιμότητα ενός κβαντικού υπολογιστή
  • να αναγνωρίζουν γνωστούς κβαντικούς Αλγόριθμους και τα προβλήματα που επιλύουν
  • να χρησιμοποιούν το framework Qiskit για την ανάπτυξη Κβαντικών Κυκλωμάτων – Αλγορίθμων
  • να ενταχθούν σε ανοιχτά οικοσυστήματα σχετικά με τον Κβαντικό Υπολογισμό
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Απόφοιτους – Φοιτητές:

  • Φυσικομαθηματικών Σχολών
  • Πληροφορικής
  • Πολυτεχνικών Σχολών

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα για την επιμόρφωση θα χρησιμοποιήσει τη μορφή σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με χρήση των σχετικών υποδομών/πλατφορμών που υποστηρίζει / παρέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εισαγωγή στον Κβαντικό Υπολογισμό (Python & Qiskit)», γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

έως 04/04/2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Απρίλιος 2021

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 150 ευρώ.
 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Σάββας Ηλίας, Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Π.Θ και
Aναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνη: Γκαράνη Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Γενικού Τμήματου του Π.Θ

Εκπαιδευτές:

Σάββας Ηλίας, Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Π.Θ
Γαλάνης Ηλίας, Msc «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές», QWorld Mentor