Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία: Detroit & ΛαΤω    

____________

+ ένα ΔΩΡΕΑΝ Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

05/09/2022

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.
Σκοπός του παρόντος προγράμματος «Εξειδίκευση στην αξιολόγηση με σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία: Detroit & ΛαΤω» αποτελεί η εξειδίκευση (χορήγηση και ερμηνεία) στα ψυχομετρικά εργαλεία-τεστ, το Detroit και το ΛαΤω, για την εκτίμηση της μαθησιακής επάρκειας και την εκτίμηση του προφορικού λόγου. Η μαθησιακή επάρκεια καθώς και η εκτίμηση του προφορικού λόγου, αποτελούν ισχυρούς προβλεπτικούς παράγοντες της μελλοντικής επιτυχίας ή αποτυχίας σε διάφορους τομείς της ανάπτυξης, και είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση και διάγνωση διαφοροδιάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών στο γενικό πλαίσιο των δυσκολιών μάθησης και την ανάδειξη του ιδιαίτερου μαθησιακού προφίλ, απαραίτητου στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Ειδικούς Παιδαγωγούς *
 • Εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης *
 • Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων *
 • Ψυχολόγους *
 • Λογοθεραπευτές *
 • Εργοθεραπευτές *
 • Κοινωνικούς Λειτουργούς *
 • Άλλες ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό *

* γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων ειδικοτήτων

Επιμόρφωση

  Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:

  • Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων από τον δικό τους χώρο, και με συνεχή τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία είναι πολύ φιλική για τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από τον βαθμό εξοικείωσής τους με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες.
  • Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος

Εγγραφές

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές ∆υσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία» είτε online είτε σε έντυπη μορφή.

 

 

 
Στην περίπτωση που συμπληρώσετε την Word αίτηση, παρακαλούμε να την αποστείλετε με e-mail: psychometrics_tzivinikou@uth.gr
Τα δικαιολογητικά είναι: α) ταυτότητα, β) πτυχίο ή βεβαίωση σπουδών γ) δικαιολογητικά για ένταξη στις εκπτωτικές κατηγορίες

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

05/09/2022 έως και τη Συμπλήρωση του Τμήματος

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2022

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει η κα. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ καθώς και διδάκτορες με εξειδίκευση στα θέματα που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.