Διαχείριση Έργων (Project Management) με χρήση λογισμικού

21/09/2022
 

Διαχείριση Έργων
(Project Management)
με χρήση λογισμικού


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση Έργων (Project Management) με χρήση λογισμικού».
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στη διαχείριση των έργων. Πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθεί αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο της διαχείρισης έργων και στη συνέχεια θα μεταφερθεί η γνώση αυτή στη χρήση λογισμικού.
Επειδή πρόκειται για εξαιρετικά μεγάλο γνωστικό αντικείμενο, το σεμινάριο θα δώσει έμφαση στη διαχείριση του χρόνου και του κόστους σε ένα έργο, τόσο στις θεωρητικές γνώσεις όσο και στις συγκεκριμένα πεδία και εφαρμογές του λογισμικού.

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση

  • να αναγνωρίζουν τα επιμέρους στοιχεία της διαχείρισης του χρόνου και του κόστους του έργου
  • να προγραμματίζουν τόσο τις διάρκειες όσο και τα κόστη, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων ορίων
  • να παρακολουθούν το έργο και να αναγνωρίζουν εγκαίρως τυχόν αποκλίσεις από τα αρχικά πλάνα

Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 21 ώρες (3 εβδομάδες) . Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη Βεβαίωση Παρακολούθησης. Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και υιοθετεί σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και συγκεκριμένα τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Κατηγορίες Εισακτέων

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

  • σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν στον τομέα της διαχείρισης έργων

 

Σημαντικές Ημερομηνίες 

  • Περίοδος Εγγραφών: Έως τη συμπλήρωση του Τμήματος
  • Έναρξη εκπαίδευσης: Με τη συμπλήρωση του Τμήματος
  • Λήξη εκπαίδευσης: 3 εβδομάδες μετά την έναρξη

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Βασίλειος Γερογιάννης , Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Εκπαιδευτές του προγράμματος είναι οι:

  • Γερογιάννης Βασίλειος , Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Ζιώζιας Χρήστος , Πολιτικός Μηχανικός MSc Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.