Ειδικός της Άσκησης Pilates/
Pilates Exercise Specialist

16/02/2023
Pilates

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδικός της Άσκησης Pilates / Pilates Exercise Specialist »

Ο σκοπός του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αναδείξει τον ρόλο του ειδικού προπονητή στη μέθοδο Pilates και να εξειδικεύσει σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο όλες τις νέες προσεγγίσεις σωματικής άσκησης για ένα ευρύ φάσμα πληθυσμιακών ομάδων, με σκοπό τον σχεδιασμό του κατάλληλου προγράμματος άσκησης με τη μέθοδο Pilates και την αποτελεσματική υλοποίησή του, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του κάθε ασκούμενου. Θα υιοθετηθούν οι βασικές αρχές της ανθρώπινης κίνησης και παράλληλα θα γίνεται σαφές ότι η μέθοδος Pilates μπορεί να αποτελέσει μια ασφαλή και αποτελεσματική επιλογή άσκησης τόσο για φαινομενικά υγιή άτομα όσο και για άτομα που χαρακτηρίζονται από μυοσκελετικές και άλλες δυσλειτουργίες. Επιπλέον, θα ασχοληθεί με το πώς η μέθοδος Pilates μπορεί να υποστηρίξει τους αθλητές που επιδιώκουν τη βελτίωση της απόδοσης μέσω μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης των διαφόρων συνιστωσών της φυσικής κατάστασης.

Διάρκεια: 9 Μήνες (403 ώρες), 39 ECTS

Μοριοδότηση

 • Διορισμούς εκπαιδευτικών εκπαίδευσης (μόνιμων και αναπληρωτών) με δύο (2) μονάδες (Ν. 4589/2019, άρθρο 55, 57, 58)
 • Μοριοδότηση σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (π.χ. ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-08-2020)

Απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά σε αποφοίτους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
  Αθλητισμού των Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου ή ομοταγών Τμημάτων της Αλλοδαπής (αν ο τίτλος σπουδών <έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ)

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές της υβριδικής μεθόδου εκπαίδευσης (ασύγχρονη/σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και δια ζώσης εκπαίδευση) αν κάτι τέτοιο επιτραπεί από τις συνθήκες της πανδημίας της COVID-19. Σε περίπτωση έξαρσης της πανδημίας και απαγόρευσης της δια ζώσης Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι διαλέξεις του προγράμματος θα γίνουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως με μερική τροποποίηση του προγράμματος και τη σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευόμενων και του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι εξ αποστάσεως διδακτικές συνεδρίες περιλαμβάνουν σύγχρονες και ασύγχρονες θεωρητικές διαλέξεις για κάθε ενότητα. Η ασύγχρονη διδασκαλία θα περιλαμβάνει, εκτός των μαθημάτων, οδηγίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων
των επιμορφούμενων, εργασίες και τεστ. Οι ασύγχρονες διαλέξεις θα αναρτώνται στην πλατφόρμα e-class του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Θ. Οι δια ζώσης διαλέξεις θα αφορούν στις εργαστηριακές και βιωματικές ενότητες (πρακτική εξάσκηση). Η δια ζώσης πρακτική εξάσκηση θα υλοποιηθεί σε οργανωμένους χώρους άσκησης σε Αθήνα και Τρίκαλα

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδικός της Άσκησης Pilates Pilates Exercise Specialist» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

Έως 18/03/2023

Έναρξη Επιμόρφωσης

Μάρτιος 2023

Κόστος

  • Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν είτε όλες τις ενότητες ή συνδυασμό αυτών ή ακόμη και μια μόνο ενότητα, Το κόστος του προγράμματος (τέσσερις ενότητες) είναι 1700€. Η εγγραφή σε μια από τις τέσσερις ενότητες έχει κόστος:
 • Ενότητα 1 (Pilates με ασκήσεις εδάφους): 350€
 • Ενότητα 2 (Pilates με κρεβάτια/όργανα): 450€
 • Ενότητα 3 (Kid’s Pilates): 450€
 • Ενότητα 4 (Κλινικό Pilates): 450€

Στο πρόγραμμα εφαρμόζεται εκπτωτική πολιτική, την οποία μπορείτε να τη δείτε στον οδηγό του προγράμματος.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος είναι o Δρ. Ιωάννης Φατούρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.