Στρατηγική Διαχείριση Προσωπικής Επαγγελματικής Εικόνας και Καριέρας (Personal Branding)

07/07/2022
Personal Branding

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Στρατηγική Διαχείριση Προσωπικής Επαγγελματικής Εικόνας και Καριέρας (Personal Branding)».
 
Στη σημερινή παγκόσμια, ταχέως μεταβαλλόμενη οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η εκμάθηση και ο πειραματισμός με τις δεξιότητες απασχολησιμότητας είναι μία από τις πιο σημαντικές ενέργειες που μπορεί να κάνει κανείς για τη μελλοντική του καριέρα. Επιπρόσθετα, η εργασία αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς (online εργασία μέσω πλατφορμών) στο πλαίσιο της διαρκούς αλλαγής επιχειρήσεων και κλάδων. Το παλιό μοντέλο της παραμονής της εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μία επιχείρηση αποτελεί παρελθόν και διαπιστώνουμε ότι θα υπάρχουν πολύ πιο συχνές αναθεωρήσεις
 
Το πρόγραμμα θα παρέχει στους συμμετέχοντες στρατηγική καθοδήγηση τόσο αναφορικά με την καριέρα τους όσο και στη διαχείριση της προσωπικής τους επαγγελματικής εικόνας (personal branding). Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να απαντούν στις παραπάνω προκλήσεις, να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και να είναι πάντα επίκαιροι ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το φάσμα της ανεργίας.
 
Διάρκεια: 120 ώρες (8 εβδομάδες)
ECTS: 4,8 ECTS

Στόχοι του προγράμματος είναι:
 

 1. η κατανόηση των εκπαιδευομένων των αλλαγών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 2. ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων ώστε να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας/ τις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος
 3. η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της καριέρας τους και επαγγελματικής δικτύωσης
 4. η οριοθέτηση επαγγελματικών στόχων και λήψης αποφάσεων
 5. η δημιουργία προσωπικού πλάνου ανάπτυξης
 6. η εφαρμογή στρατηγικών επιχειρηματικών εργαλείων στα πλαίσια της προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εικόνας (SWOT ανάλυση, Self Marketing Mix, Personal Business Model Canvas)
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 

 • όλους τους επαγγελματίες (αυτοαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) που στοχεύουν να διαχειριστούν με στρατηγική προσέγγιση την καριέρα τους και το προσωπικό τους προφίλ (personal toolkit) συνδυάζοντας τα με αυτά του οργανισμού τους.
 • νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, από κάθε εκπαιδευτικό υπόβαθρο, που παρακολουθούν τις επερχόμενες αλλαγές στον επιχειρηματικό τους κλάδο και επιθυμούν να ανταποκριθούν σε αυτές μέσα από την προσωπική τους βελτίωση και τη στρατηγική προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής τους εικόνας
 • ανέργους που θέλουν να μεταβούν πετυχημένα στην αγορά εργασίας σχεδιάζοντας το προσωπικό τους πλάνο ανάπτυξης και διαχειριζόμενοι στρατηγικά τις δεξιότητές τους
 • φοιτητές που επιθυμούν από νωρίς να θέσουν στόχους – και παράλληλα με τις σπουδές τους – να σχεδιάζοντας την καριέρα τους και το επαγγελματικό τους προφίλ

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ο καταρτιζόμενος οργανώνει και κατανέμει το χρόνο της μελέτης του με τους δικούς του ρυθμούς και διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ειδικότερα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

 • Ασύγχρονη εκπαίδευση, όπου γίνεται μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Το υλικό αυτό αναρτάται στην επίσημη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Σύγχρονη εκπαίδευση, και συμμετοχή των εκπαιδευομένων με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης.

Εγγραφές

 

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Στρατηγική Διαχείριση Προσωπικής Επαγγελματικής Εικόνας και Καριέρας (Personal Branding)», γίνεται μόνο ηλεκτρονικά

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

‘Eως 30/09/2022

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

Οκτώβριος 2022

 

Λήξη Επιμόρφωσης

Δεκέμβριος 2022

 
Το κόστος του προγράμματος καθώς και εκπτωτική παρουσιάζονται αναλυτικά στον ενημερωτικό οδηγό.
 
 

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 

Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος είναι o Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας, Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.