Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής

02/08/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ_Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων_NEctar

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στον ανανεωμένο 2ο κύκλο λειτουργίας 2021-2022 ως ένα μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής», σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (ΣΕΤΕΥΔΑ).
Το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα «Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής» απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό ή εργαζόμενο με διάρκεια 9 μηνών (450 ώρες &18 ECTS).
Το πρόγραμμα σχεδιάσθηκε σύμφωνα με τις σύγχρονες εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές ώστε να καταρτήσει τους ενδιαφερόμενους στο επάγγελμα ‘Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής’ σχετικά με: ι) τα απαραίτητα soft skills για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ιι) τις Επαγγελματικές Τεχνικές Ικανότητες σε 11 Υπαίθριες Δραστηριότητες & ιιι) τις προϋποθέσεις παροχής φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση ατόμων άνω των δεκαεννέα ετών, που είναι απασχολούμενα στον Τουριστικό κλάδο των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (ΣΕΤΕΥΔΑ), είτε επιθυμούν στο μέλλον να εμπλακούν ως εμψυχωτές/συνοδοί σε εκπαιδευτικά προγράμματα Σχολείων, ή Εταιριών Αναψυχής, ΟΤΑ ή άλλων φορέων.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως Ασύγχρονης και Σύγχρονης εκπαίδευσης.

  • Δέκα οκτώ (18) διαλέξεις είναι προγραμματισμένες να διδαχθούν με την μέθοδο της Ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αφορούν στην κατάρτιση βασικών προσόντων soft skills των Εμψυχωτών ΤΥΔΑ (επικοινωνία, ηγεσία, ασφάλεια, αντιμετώπιση κρίσεων, διαφορετική κουλτούρα πελατών, τουριστική νομοθεσία κλπ).
  • Δώδεκα (12) διαλέξεις είναι προγραμματισμένες να διδαχθούν με την μέθοδο της Σύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ο εκάστοτε εκπαιδευτής και οι σπουδαστές βρίσκονται κατά τη διάλεξη σε εικονική τάξη κάνοντας χρήση της πλατφόρμας MSTeams. Η θεματολογία των διαλέξεων αφορά στις αναγκαίες Επαγγελματικές Τεχνικές Ικανότητες που οφείλουν να διαθέτουν οι Εμψυχωτές ξεχωριστά σε 11 πλέον δημοφιλείς Υπαίθριες Δραστηριότητες Δραστηριότητες του προγράμματος: Πεζοπορία, Ποδήλατο, Rafting, Θαλάσσιο Καγιάκ, Κατάβαση φαραγγιών, Αλεξίπτωτο πλαγιάς, Αναρρίχηση Top-Rope, Ενεργός Αστικός Τουρισμός, Πάρκα Αναψυχής, Κατασκηνώσεις Περιπέτειας, Διοργανώσεις Team Building.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής του προγράμματος που οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, ανέρχεται στα 650€. Στον ενημερωτικό οδηγό αναφέρεται η εκπτωτική πολιτική του προγράμματος που αφορά σε μειωμένες τιμές (early entry): α) για έγκαιρη εγγραφή και β) χρήσης της ιδιότητας του εργαζόμενου/νης σε εταιρία που ανήκει στον ΣΕΤΕΥΔΑ (εγγραφή έως 15 Οκτωβρίου 2021).

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Περίοδος Εγγραφών: Έως 03/12/2021 (εκπτωτική πολιτική για μέλη ΣΕΤΕΥΔΑ έως 15 Οκτωβρίου 2021).

Τελευταίες ημέρες εγγραφών: Έως 31/01/2022

Έναρξη επιμόρφωσης: 06/12/2021

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει ο κ. Κουθούρης Χαρίλαος , Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Π.Θ. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διδάκτορες, και εξειδικευμένα στελέχη, εκπαιδευτές υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής με διεθνείς πιστοποιήσεις με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της Τουριστικής Αναψυχής.