Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής

18/04/2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ-ΟΔΗΓΟΣ_Εμψυχωτής Υπαίθριων Δραστηριοτήτων_NEctar

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στον ανανεωμένο 3ο κύκλο λειτουργίας 2023 ως ένα μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής», σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (ΣΕΤΕΥΔΑ).
Το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα «Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής» απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό ή εργαζόμενο με διάρκεια 7 μηνών (420 ώρες &18 ECTS).
Το πρόγραμμα σχεδιάσθηκε σύμφωνα με τις σύγχρονες εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές ώστε να καταρτήσει τους ενδιαφερόμενους στο επάγγελμα ‘Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής’ σχετικά με: ι) τα απαραίτητα soft skills για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ιι) τις Επαγγελματικές Τεχνικές Ικανότητες σε 11 Υπαίθριες Δραστηριότητες & ιιι) τις προϋποθέσεις παροχής φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση ατόμων άνω των δεκαεννέα ετών, που είναι απασχολούμενα στον Τουριστικό κλάδο των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (ΣΕΤΕΥΔΑ), είτε επιθυμούν στο μέλλον να εμπλακούν ως εμψυχωτές/συνοδοί σε εκπαιδευτικά προγράμματα Σχολείων, ή Εταιριών Αναψυχής, ΟΤΑ ή άλλων φορέων.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως Ασύγχρονης και Σύγχρονης εκπαίδευσης.

  • Είκοσι τρεις (23) διαλέξεις είναι προγραμματισμένες να διδαχθούν με την μέθοδο της Ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αφορούν στην κατάρτιση βασικών προσόντων soft skills των Εμψυχωτών ΤΥΔΑ (επικοινωνία, ηγεσία, ασφάλεια, αντιμετώπιση κρίσεων, διαφορετική κουλτούρα πελατών, τουριστική νομοθεσία κλπ).
  • Πέντε (5) διαλέξεις είναι προγραμματισμένες να διδαχθούν με την μέθοδο της Σύγχρονης εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ο εκάστοτε εκπαιδευτής και οι σπουδαστές βρίσκονται κατά τη διάλεξη σε εικονική τάξη κάνοντας χρήση της πλατφόρμας MSTeams. Η θεματολογία των διαλέξεων αφορά στις αναγκαίες Επαγγελματικές Τεχνικές Ικανότητες που οφείλουν να διαθέτουν οι Εμψυχωτές ξεχωριστά σε 11 πλέον δημοφιλείς Υπαίθριες Δραστηριότητες Δραστηριότητες του προγράμματος: Πεζοπορία, Ποδήλατο, Rafting, Θαλάσσιο Καγιάκ, Κατάβαση φαραγγιών, Αλεξίπτωτο πλαγιάς, Αναρρίχηση Top-Rope, Ενεργός Αστικός Τουρισμός, Πάρκα Αναψυχής, Κατασκηνώσεις Περιπέτειας, Διοργανώσεις Team Building.
  • 120 ώρες βιωματικής πρακτικής εξάσκησης σε κάποια εταιρία Τ.Υ.Δ.Α. που ανήκει στο Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (αποσπασματικά ή συνεχόμενα) κατά τη διάρκεια λειτουργίας του επιμορφωτικού (Απρίλιος – Οκτώβριος)
  • 2 ημέρες διά ζώσης διδασκαλία σ/κ (προαιρετικό) αφιερωμένες στην πρακτική εξάσκηση των ΤΥΔΑ της ‘Πεζοπορίας’ και του ‘Ποδήλατου’, ως κατάρτιση στις απαραίτητες ‘Επαγγελματικές Τεχνικές Ικανότητες’ που μελλοντικά οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποίησης και από τον Ε.ΣΥ.Δ. Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης. – Πεζοπορία – Rafting – Θαλάσσιο Καγιάκ – Κατάβαση Φαραγγιών – Ποδήλατο (βουνού, δρόμου) – Αλεξίπτωτο Πλαγιάς – Ενεργός Αστικός Τουρισμός – Πάρκα Αναψυχής/Περιπέτειας – Κατασκηνώσεις Περιπέτειας – Διοργανώσεις Team Building

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής του προγράμματος που οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, ανέρχεται στα 600€.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Περίοδος Εγγραφών: Παράταση έως 08/10/2023

Έναρξη επιμόρφωσης: 3/10/2023

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος, έχει ο κ. Κουθούρης Χαρίλαος , Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Π.Θ. Διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διδάκτορες, και εξειδικευμένα στελέχη, εκπαιδευτές υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής με διεθνείς πιστοποιήσεις με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της Τουριστικής Αναψυχής.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.