Εργασιακή ασφάλεια και προστασία από τους κινδύνους στο υγειονομικό περιβάλλον

26/05/2022

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» έχει ως σκοπό α προσφέρει την απαραίτητη γνώση προκειμένου οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να κατανοήσουν, να αναγνωρίσουν τις ανάγκες, τους κινδύνους για τους εργαζομένους στο χώρο του νοσοκομείου με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση τους και την εφαρμογή μέτρων για την προστασία τους.
 
Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του συνολικού εργατικού δυναμικού και χρειάζεται να διαθέτουν εκείνες τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να οργανώσουν αποτελεσματικά τις δραστηριότητες τους και το χώρο εργασίας τους ώστε να μην απειλούν την ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο του Νοσοκομείου.
 
Το εργασιακό περιβάλλον των υπηρεσιών υγείας και ιδιαίτερα του νοσοκομείου συνιστά ένα σύστημα υψηλής έντασης εργασίας, με αποτέλεσμα συχνά να απαιτείται σημαντική φυσική, διανοητική και συναισθηματική προσπάθεια από την πλευρά των εργαζομένων. Έτσι, πέραν των εργατικών ατυχημάτων, οι λειτουργοί υγείας έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά από μακροπρόθεσμες συνέπειες στην επαγγελματική τους υγεία. Τα προβλήματα υγείας σχετίζονται τόσο με τη φύση της δουλειάς (π.χ., αντιμετώπισή επειγόντων περιστατικών), όσο και με τον καταμερισμό της ίδιας της εργασίας (π.χ., υψηλή συχνότητα κυκλικών ωραρίων).
 
Οι παράγοντες που καθιστούν το νοσοκομειακό περιβάλλον πιο επικίνδυνο σε σύγκριση με άλλα ποικίλουν. Η έκθεση σε διάφορες χημικές ουσίες και φάρμακα, σε λοιμώδεις και αλλεργιογόνους παράγοντες, καθώς και στην ακτινοβολία αποτελούν ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νοσοκομείου ως εργασιακού πλαισίου. Την ίδια στιγμή, τα κυλιόμενα ωράρια, η έλλειψη προσωπικού, ο φόρτος εργασίας, η κακή διαρρύθμιση του χώρου και επιμέρους οργανωτικά χαρακτηριστικά του πλαισίου (π.χ., δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, γραφειοκρατία), είναι από τα πιο συχνά προβλήματα που δυσχεράνουν την εργασιακή ζωή των υπαλλήλων των νοσοκομείων.

Σε ποιους απευθείνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν:

  • Επαγγελματίες Υγείας
  • Εργαζόμενους σε υγειονομικό περιβάλλον

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Εγγραφές

Η αίτησή σας για το πρόγραμμα «ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Θ.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Περίοδος Εγγραφών: Έως 31/10/2022
  • Έναρξη εκπαίδευσης: Νοέμβριος 2022

 

Επιστημονική Υπεύθυνη

Την Επιστημονική Ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος φέρει η κα. Μαρία Μαλλιαρού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.