Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή: Ειδικές Τεχνικές Αξιολόγησης και Αποκατάστασης

23/10/2023
 Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή: Ειδικές Τεχνικές Αξιολόγησης και Αποκατάστασης


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα «Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή: Ειδικές Τεχνικές Αξιολόγησης και Αποκατάστασης» έχει διάρκεια 9 μήνες με συνολικό φόρτο εργασίας 570 ώρες. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αξιολογούν τις διαταραχές στον ευρύτερο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας – Νευροψυχολογίας, να διαμορφώνουν Προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας, να έχουν υπεύθυνο ρόλο στην διεπιστημονική ομάδα αντιμετώπισης δυσκολιών των μαθητών που ανακύπτουν στην τάξη / ή στην κοινότητα, να σχεδιάζουν προγράμματα πρώιμης εκπαιδευτικής και ψυχολογικής παρέμβασης καθώς και να εφαρμόζουν εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες του μαθητή.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις της τροπολογίας του νόμου για τη μοριοδότηση και ένταξη στους πίνακες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Το παρόν εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
1.Στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν έργο τη συμβουλευτική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, ΕΔΕΑΥ
2. Στελέχη των διαγνωστικών και συμβουλευτικών κέντρων της εκπαίδευσης, ΚΕΣΥ
3. Ειδικούς Παιδαγωγούς που εργάζονται σε τυπικές και άτυπες δομές
εκπαιδευτικής υποστήριξης
4. Εκπαιδευτικούς της Γενικής Εκπαίδευσης (προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας)
5. Ψυχολόγους
6. Λογοθεραπευτές
7. Εργοθεραπευτές
8. Κοινωνικούς Λειτουργούς
9. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
10. Φοιτητές όλων των παραπάνω ειδικοτήτων

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου Μάθησης, καθώς περιλαμβάνει:
Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο το υλικό του προγράμματος.
Προαιρετικές διά ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μέθοδο που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του Εκπαιδευόμενου.
Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ, παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των επιμορφούμενων προς αξιολόγηση.
*Οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών

Έως την κάλυψη των προσφερόμενων θέσεων

Εάν ο προγραμματισμένος αριθμός των αιτήσεων συμπληρωθεί πριν τη λήξη της περιόδου των αιτήσεων, η διαχείριση του προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τις αιτήσεις νωρίτερα.

Έναρξη Επιμόρφωσης

Φεβρουάριος 2024

Λήξη Επιμόρφωσης

Δεκέμβριος 2024

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Επιστημονικά υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Αργύρης Καραπέτσας, Ομότιμος Καθηγητής Νευροψυχολογίας – Νευρογλωσσολογίας, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο επιστημονικός υπεύθυνος διαθέτει πολύχρονη, πέραν της εικοσαετίας, εμπειρία στη διεξαγωγή και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σχεδιασμένων βάσει των σύγχρονων ερευνητικών επιστημονικών δεδομένων στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας – Νευροψυχολογίας τόσο σε θέματα Διάγνωσης όσο και Αποκατάστασης.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.