Δειγματοληψία Περιβαλλοντικών & Βιολογικών Υλικών

02/03/2023

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Δειγματοληψία Περιβαλλοντικών & Βιολογικών Υλικών».
Η λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος είναι το πρώτο στάδιο μιας αναλυτικής διεργασίας που οδηγεί στην εξαγωγή ενός αποτελέσματος σχετικού με τη μήτρα από την οποία ελήφθη το δείγμα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα αποτελεί το δυσκολότερο τεχνικά κομμάτι όλης της μετρητικής διαδικασίας
Η δειγματοληψία ως ξεχωριστή δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί ως σημαντικό μέρος της εργασίας εργαστηρίων, φορέων ελέγχου, ελεγκτικών σωμάτων.
Όπου η μετρητική διαδικασία συνδέεται με την εξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με τη συμμόρφωση με προδιαγραφές ή νομοθεσία π.χ. έλεγχος τελωνείου, εγκληματολογικός έλεγχος, έλεγχος αγοράς για τρόφιμα ,περιβαλλοντικός έλεγχος εγκαταστάσεων, ο σχεδιασμός και η επικύρωση της δειγματοληψίας είναι σημεία που συνδέονται με την εγκυρότητα και ορθότητα του τελικού αποτελέσματος.
Η δειγματοληψία έχει αναγνωριστεί από το ISO/IEC 17025:2017 ως αυτόνομο τμήμα της εργαστηριακής δραστηριότητας και μπορεί να είναι η μοναδική δραστηριότητα φορέων δειγματοληψίας sampling bodies. Εκτός από το ISO/IEC 17025 που θέτει γενικές απαιτήσεις για την τεχνική επάρκεια φορέων που εκτελούν δειγματοληψία, υπάρχουν τομεακά πρότυπα και οδηγίες, που εκδίδονται από αναγνωρισμένους οργανισμούς (ISO, CEN, APHA, EPA, DIN, ΕΛΟΤ, Ε.Ε., WADA, ΕNFSI, ΙΕC κ.α.) και αφορούν συγκεκριμένες τεχνικές οδηγίες και πρωτόκολλα δειγματοληψίας για την εφαρμογή της.

Σημειώνεται ότι, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, ο κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε εξετάσεις πιστοποιήσεις δεξιοτήτων (Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην Μικροβιολογία Ύδατος) σε ανεξάρτητο φορέας πιστοποίησης, σύμφωνα με το ISO/IEC 17024 , διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 120 ώρες (4 μήνες),.Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και 8 ECTS μονάδων. Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και υιοθετεί σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και συγκεκριμένα την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

  • σε επαγγελματίες που εργάζονται ή έχουν δικαίωμα εργασίας στα βιοαναλυτικά & διαγνωστικά εργαστήρια ελέγχου ποιότητας ύδατος, τροφίμων, λυμάτων, θαλασσινού νερού, βιολογικών δειγμάτων, κα..

 

Σημαντικές Ημερομηνίες 

  • Περίοδος Εγγραφών: Έως την κάλυψη των προσφερόμενων θέσεων
  • Έναρξη εκπαίδευσης: Μάρτιος 2023

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Παπαϊωάννου Άγγελος , Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο οποίος φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνο είναι ο Γεώργιος Κολιάκος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.