Διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας

14/04/2021
 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα «Διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας» έχει διάρκεια 400 ωρών και στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, τη δομή της ελληνικής γλώσσας, τη Διγλωσσία & την Παθολογία Λόγου, τον σχεδιασμό και την παραγωγή διδακτικού υλικού και τη γλωσσική αξιολόγηση. Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής, φοιτητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής, αποφοίτους Β/θμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι).

Σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα διδασκαλίας μιας γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης.

Ειδικότερoι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

  • Εξοικείωση με θέματα διδασκαλίας μιας γλώσσας ως πρώτης (Γ1)
  • Εμβάθυνση σε θέματα διδασκαλίας μιας γλώσσας ως δεύτερης/ξένης (Γ2/ΞΓ)
  • Εξοικείωση με τη δομή της ελληνικής γλώσσας
  • Εξοικείωση με πτυχές της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, της Διγλωσσίας και της Παθολογίας Λόγου
  • Εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού και γλωσσικής αξιολόγησης

Επιμόρφωση

 

Το πρόγραμμα στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις διαδικασίες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Εγγραφές

 

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας» σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 400€ ή 340€ (15% έκπτωση επί της αρχικής τιμής).

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

Περίοδος Εγγραφών

Έως 14/05/2021

 

Έναρξη Επιμόρφωσης

14/05/2021

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Την επιστημονική εποπτεία του προγράμματος έχει η κ. Γεωργία Ανδρέου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Συνδιδάσκων στο εν λόγω πρόγραμμα θα είναι ο κ. Ιωάννης Γαλαντόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε σχετικά με τα
Προγράμματα Εκπαίδευσης του Κ.E.ΔI.ΒI.Μ.